Forløbsbeskrivelse for rygmarvsbrok

Ved første kontakt:

 • Bør foregå inden for de 2 første leveuger, hvor barnet er opereret og stadig indlagt på Neonatal afdelingen
 • Anamneseoptagelse (status) med fokus på blæretømning samt vandladnings og defækations mønster.
 • Udlevering af materiale om rygmarvsbrok
 • Urodynamisk Undersøgelse og MCU mhp blæretype diagnosticering samt stillingtagen til evt. Kateter regime.
 • Urologisk: Renografi og EDTA-clearence samt UL-scanning af nyre og urinveje
 • Samtale med læge
 • Evt. planlægning af RIK oplæring​.

Kontrol i Børne-urologisk ambulatorium:

 • Barnet er automatisk tilknyttet MMC ambulatoriet i KSH
 • Hvis der ingen blæreproblematik er (højtryksblære, retention, infektion), vil kontrolbesøgende blive koordineret via MMC ambulatoriet og vil foregå hver 3 måned til ½-1 års kontrolbesøg.
 • Hvis der er en blæreproblematik, vil vi yderligere indkalde barnet til kontrol i Børne-urologisk ambulatorium
 • Ved RIK oplæring: se forløbs beskrivelse for RIK
 • Ved usikkerhed om blære tømningen - mindst hver 3.​ måned.

Kontrolbesøg hos uroterapeut:

 • Blærescannes
 • Forespørgsel til vandladnings mønster og ved ændringer i dette
 • Stillingtagen med læge, til fornyet Urodynamisk Undersøgelse
 • Forespørgsel til afføringsmønsteret ,peroral laxantia eller andre regimer. Evt. introduktion til TAI (se forløbs beskrivelse for oplæring i TAI)​.​

Kontrolbesøg hos læge:

 • Renografi og EDTA-clearence hver 2 år indtil 16 år, afhængig af resultat
 • Lægesamtale ved disse  kontrol undersøgelser af nyrefunktionen
 • Samtale vedrørende kontinens skabende tiltag
 • Ved kontinens​ skabende operation: se speciel forløbsbeskrivelse.


 

Redaktør