Forløbsbeskrivelse for oplæring i RIK

Første samtale: 

 • Baggrunden, nødvendigheden og hyppigheden. Udlevering af materiale: Oplærings bog/brochure til hhv. pige og dreng. 
  Kathetre til at mærke og føle på – øve sig på at fylde og åbne kateterposen
 • Gennemgang af video
 • RIK vises evt. på en dukke.

Første gang:

 • Det skal være plejepersonalet. Patienten kan evt. ligge ned. Hvis det er en pige, skal hun udstyres med et spejl, så hun kan følge med.
  Ved stor følsomhed kan bruges lidocain creme.
 • Det er af stor vigtighed, at det første forsøg bliver så god og rolig en oplevelse som muligt.
 • Hvis barnet er så lille, at det er forældrene, der skal oplæres, skal vi være opmærksomme på reaktionen på følelsen af overgreb. Hvis det lille barn har fuld følsomhed vil der, afhængigt af alder, være kraftige reaktioner. Da det lille barn ligger ned under tømning, skal der instrueres i teknikker til fuldstændig blæretømning.
 • Hvis barnet har alderen til selv at udføre RIK, må tempoet reguleres i forhold til barnets formåen. Det kan være en god ide at lave en 2 ugers plan for, hvor langt barnet skal nå.
  Udlever evt. RIK selvtjek blokken til dagbogsføring.
 • Valg af passende kateter
 • Udfylde ansøgning på plejehjælpemidlet og udlevere til forældrene.

Når patienten/forældrene kan udføre proceduren:

 • Ambulatorietid: 1 uge efter
 • Ambulatorietid: 1 måned
 • Ambulatorietid: 3 måned​.

Kontrolbesøg:

 • Herefter ½ - 1 årige kontrolbesøg afhængigt af det øvrige forløb
 • Ved kontrolbesøg: Tjek af selve proceduren samt scanning af residual urin
 • Udlevering af skriftlig begrundelse og vejledning til støttepersoner og hjemmesygeplejen eller andre, der er involveret i kateter​regimet.

Redaktør