Forløbsbeskrivelse for modtagelse af barn til vandladnings observation

​Forudsætning

Barnet har et åbent forløb i ambulatoriet hvor det ikke har været muligt at få et klart billede af problemets omfang:

 • Grundet sprogvanskeligheder
 • Grundet travlhed i familien
 • Grundet sociale forhold der gør det umuligt
 • Grundet dårligt samarbejde barn/forældre/personale

Ved sproglige vanskeligheder skal der en tolk til den indledende samtale.

Observation

Observationen skal foregå i afdelingen, primært af:

 • Plejepersonalet
 • Pædagog

Sekundært er en læge tilknyttet, men der samles som regel først op på observationerne i ambulatoriet. Men det skal noteres i Journalen, at patienten er indlagt.

Forløb​et

Forløbet ser i store træk således ud:

 • ​Opsamling på hvad der er sket siden sidste ambulatorium besøg
 • Gennemgang af observationerne under indlæggelsen
 • Der laves en individuel plan for indlæggelsen, under hensyntagen til barnets modenhed, familie strukturen, baggrunden for vandladningsproblematikken, sprog og forståelses problemer.​​​

​Observationer, der skal registreres/dokumenteres under indlæggelsen

 • Væske-vandladnings skema, som udfyldes af personalet sammen med barnet. Her får vi nærmere udredt barnets drikke og tisse vaner. Hvor meget drikker barnet? Hvornår på dagen ligger det største væskeindtag? Hvor ofte tisser barnet? Går det selv ud eller skal det mindes om det? og hvor store/små er vandladningerne? Hvis barnet bruger ble om natten vejes bleen.
 • Flowmåling ved hver vandladning: Flowmålingen giver informationer om vandladningens styrke, mængde og tid. Der igen fortæller om blæremusklens sammentræknings evne, evt. afløbshindring.
 • Måling af rest-urin vha.​. ultralyds scanning: Dette skal foregå umiddelbart efter vandladningen. Giver informationer om blærens sammentræknings evne, barnets evne til at give sig god tid.
 • Registrering af lækagen: Evt. måling vha. bind o.l. SKAL tjekkes hver ½-1 time. Registrering af hvad barnet foretager sig når der er lækage, og om barnet reagerer på det. Giver informationer om størrelsen på lækagen i forhold til hyppigheden af toiletbesøgene, samt om barnets evne til at reagere på kroppens signal.

Afføringsproblemer: Hvis der er afførings problemer, skal dette også registreres under indlæggelsen (se skema).

Planlagte urologiske udredninger: Indlæggelsesforløbet kan også indeholde planlagte urologiske udredninger.

Efter indlæggelse

Når indlæggelsesforløbet er slut, vil der bliver kigget på resultatet samlet, og derefter blive lavet en behandlings strategi. Hvis ikke barnet allerede har en tid, skal der bookes en tid i ambulatoriet.


 

Redaktør