Forløbsbeskrivelse for blæreaugmentation

​​​​​​Det er svært at angive den rigtige alder for operationen, da årsager som fx nyrepåvirkning kan gøre det nødvendigt med et tidligt indgreb.

Men som hovedregel skal​ både barn og forældre kunne samarbejde. Barnet skal være i et fungerende RIK regime.

Herefter som minimum:

 • Første samtale med Børneurolog
 • 2 samtaler med Uroterapeut
 • Samtale med læge
 • Samtale med læge og uroterapeut kort før operationen

Informationer, der skal gives:

 • Indlæggelsesvarigheden er 2-3 uger
 • Kathetre - 2 blære og evt. 2 ureter
 • Hjemme med 2 blære kathetre i 3- 4 uger
 • Instruktion i katheter ”pleje” i hjemmet (se instruks)
 • Efter 3-4 uger hjemme, indlægges til oplæring i RIK via urethra eller tømmekanal.
  Indlæggelsens varighed afhængig af oplæringsprocessen men minimum 2 dage.
 • Natkatheter –  mindst ½ år. Ved mitrofanoff kanal foretrækkes kateter uden ballon. Herefter tages der stilling til natkatheter i forhold til:
  1. UrodynamiskUndersøgelse 
  2. Natdiurese volumen
 • Skylning af blæren – starter ved RIK opstart, og skal udføres dagligt, både morgen og aften afhængig af slimproduktionen med 100-120 ml sterilt nacl.
 • Kontinens resultatet – kan forventes at være ”faldet på plads” efter ca. 1 år.

Komplikationer:

 • Inkontinens
 • Slimdannelse – ses hos alle i større eller mindre  grad          
 • Stendannelse – ses hos ca.10 %
 • Blære(for)størrelse (ved manglende tømninger)
 • Tarmproblemer + B12 vitamin mangel.
 • Stenose af evt. mitrofanoff – 15 %
 • Blødning/lækage fra stomaen
 • Blodsalte forskydninger. 

Efterfølgende kontroller:

 • Kontrol af blæretømningen / Rik regimet, UL-blærescannes – Hver 3 måned det første år
 • Herefter ca hvert ½ år. Urodynamisk undersøgelse ½ år efter operation.

Kontrol af nyre og urinveje (inklusiv stendannelse):

 • UL af blære og urinveje – minimum x 1 årligt
 • EDTA clearence og Renografi – Første kontrol efter   ½ år, herefter hver 2 år, afhængig af forløb samt udgangspunkt.
 • Blodprøver (inklusivt ammonium og cobolamin) – hver 3 måned det første år, herefter 1 gang årligt
 • Cystoscopi – starte 12 år efter operationen eller ved konstateret sten i blæren
 • Tri-B (vitaminpræparat) 1 tbl. dgl. fra 3-5 år efter operationen. ​

Redaktør