Forløbsbeskrivelse for analatresi

Undersøgelse

 • Der skal udføres en urodynamisk undersøgelse inden operationen for analatresi ( PSARP)
 • Barnet skal ses i læge ambulatoriet 14 dage efter operationen hvis de stadig ikke er indlagt. Læge dilaterer barnet første gang og sætter standard for, hvilken Hegar størrelse der skal benyttes.
 • Familie skal herefter dilatere 2 gange dagligt hjemme​

Kontrolbesøg

 • Skal ses ugentligt i stomi​-ambulatoriet til kontrol + Hegar stigning. Der skal som udgangspunkt indlægges tilsyn af en børnekirurg hver 2 uge, medmindre der aftales andet.
 • Når Hegarstørrelsen svarer til alderen , jævnfør skema, kan der gå længere tid mellem besøgsintervallerne, evt. til næste Hegar stigning, men dette vurderes individuelt.
 • Hvis der stiges i Hegar før nyt alderstrin, skal dette være en lægelig ordination.
 • Når barnet spiser fast føde, kan der langsomt trappes ud af dilatation. Dette er en lægelig ordination.
 • Forældrene skal informeres om evt. obstipations og inkontinens problemer, og skal kontakte ambulatoriet ved problemer.
 • Barnet skal følges med årlige kontroller indtil skolealderen
 • Er der stadig afførings problemer fortsætter de i stomiambulatoriet til der er en løsning på problemerne.

Yderligere undersøgelser, der skal fortages på børn med analatresi:

 • Dette laves ofte i forbindelse med indlæggelse og operation:
 • UL af nyre og urinveje
 • Røntgen af columna
 • Hvis der ses andre misdannelser skal der følges op på dette i ambulatoriet.

Når barnet bliver renlig, eller  ved mistanke om dårlig blæretømning:

 • Flow/residual måling.

Redaktør