Henvisning til Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme

Akut henvisning

Akutte patienter overføres til Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme efter aftale med vagthavende kirurg, og et forløb vil hurtigst muligt blive arrangeret.
Traumepatienter meddeles til Traume Centret, og modtages af Rigshospitalets traumeteam.

Almindelig henvi​​sning

Alle henvisninger sendes elektronisk via Opus med anførsel af diagnosekode. 
Henvisningen sendes af praktiserende læge, speciallæge eller andet hospital til:  
Rigshospitalet
Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme
Afsnit 4072
Blegdamsvej 9
2100 København Ø​

Højtspecialiserede funktioner

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdommes højtspecialiserede funktioner indbefatter blæreektopi, episadi, urogenal sinus, svære malformationer i tractus genitalis, atresia ani, medfødte misdannelser i mave- og tarmkanal, medfødte misdannelser i øvre og nedre urinveje, neonatal og prænatal urologi i øvrigt, bilateral abdominal testisretention, hypospadi, solide bløddelstumorer, urologiske problemer i forbindelse med myelomeningocele og intersextilstande.

Rigshospitalets Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme varetager lands- og landsdelsfunktioner for al kirurgi på børn over 1 år inden for det nævnte område, børneurologien inden for Region Hovedstaden samt basiskirurgien for det lokale optageområde.Redaktør