Ambulatorium for børn og unge med kirurgiske sygdomme knogler og led

​Ambulatorium for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i knogler og led er i opgang 3, 8. sal. 

Adresse 

Ambulatorium for børn og unge med kirurgiske sygdomme i knogler og led
Opgang 3, 8. sal, afsnit 3082
Inge Lehmanns Vej 5
2100 København Ø 

Ventetid

Ventetiden kan variere meget for de forskellige undersøgelser. Vi kan ikke på forhånd sige, hvor lang tid dit besøg vil vare. Derfor anbefaler vi dig at have afsat god tid. 

Lægen kan i enkelte tilfælde blive nødt til at forlade stuen og tage sig af akut behandlingskrævende patienter. Vi vil, så vidt det er muligt, holde dig orienteret om evt. ventetid. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til personalet i skranken. 

Afbud

Er du forhindret i at møde op til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud hurtigst muligt. Det er vigtigt af hensyn til planlægning af dit videre forløb, og vi kan evt. nå at give din tid til en anden patient. 

Kontakt ambulatoriet på: 

Telefon: 35 45 30 83
Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Redaktør