Ungeambulatorium

I ungeambulatoriet i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme kommer børn og unge mellem 12 og 18 år, som går i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme. De går i afdelingen pga. en kronisk sygdom eller tilstand, som kræver behandling i voksenårene.

 I ungeambulatoriet møder du som ung en afdelingens ungeambassadører, uroterapeut Hedda Løvenhøj og  uroterapeut Line Knudsen. De inviterer dig  til en samtale om din sygdom og livet med den i ungdomsårene. 

Når man er omkring 18 overgår man fra børneafdelingerne til voksenafdelingerne. Transistionssamtalerne i ungeambulatoriet skulle gerne hjælpe dig med at blive klar til dette og klar til selv at kunne tage vare på din sygdom og livet med den i ungdomsårene og i voksenlivet.

Om tranistionssamtalerne

Målet med transitionssamtalerne er at forberede dig på selv at skulle tackle din sygdom både i hverdagslivet, i eventuelle arbejdsmæssige sammenhænge og at lære dig, hvordan du selv skal reagere på din sygdom i forskellige situationer. 

Baggrund

I ungdomsårene sker der en rivende udvikling af det unge menneske. Men ud over fysiske, psykiske og sociale forandringer skal de unge patienter, der er tilknyttet Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, ofte også lære, at håndtere sine indlæggelser, sin kroniske sygdom, sine behandlinger og lignende. Det gør deres hverdag anderledes end jævnaldrende kammeraters.

De
t kan opleves meget frustrerende for den unge, og de kan have behov for støtte til at forstå og acceptere deres egen situation og for hjælp til at blive mere selvhjulpne. De kan også have brug for hjælp og støtte til at komme igennem ungdomsårene med de øgede krav, konflikter og komplikationer der kan være tilstede som kronisk syg. 

Selve overgangen mellem børneregi og voksenregi kan opleves som meget brat og kan stille store krav til
den unge patient, der nu forventes at tage et langt større ansvar end tidligere. 

Ved at inddrage hele den unges ungdomsliv i transitionssamtalerne og tale om positive og negative aspekter af både deres privatliv og deres hospitalsliv kan man støtte den unge i at gennemgå en hensigtsmæssig identitetsudvikling og opnå større selvstændighed. 

Den voksenafdeling den unge skal overgå til spiller også en vigtig rolle i den unges forløb og vil naturligvis blive inddraget i processen

​ 

Redaktør