Sengeafsnit 4053

​På denne side kan du læse om patientstuerne, dagligdagen på afdelingen, køkkenet og besøgstider samt Legestuen, som er et tilbud til både patienter og deres søskende.

Smilende lille pige sidder med sin far i en hospitalsseng

​​Velko
mmen

​​Patientstuerne

Der er plads til 16 børn i sengeafsnittet - ofte vil der være flere børn igennem i dagtiden (f.eks. dagkirurgiske patienter eller ambulante patienter) og ofte lidt færre børn, der sover her om natten. 

Individ​​uel tilpasning

Vi gør en stor indsats i afdelingen for at tilgodese alle familier og imødekomme individuelle behov.
Vi placerer oftest familier sammen, der har børn i samme alder og fordeler sengene mellem stuerne, så der er plads til alle. Vi respekterer naturligvis unges behov for ikke at lægge sammen med det modsatte køn og helst gerne sammen med en alderssvarende ung.

Ind​retning

Der er 7 patientstuer på Børnekirurgisk Klinik: 2 enestuer, 4 flersengsstuer, 1 ungdomsstue
På enestuerne er der privat toilet. Til de andre stuer er der toilet og bad på gangene. Vi har baby-badekar i afdelingen, som I frit kan bruge (spørg dog personalet, om jeres barn må komme i bad, hvis det er efter en operation).

Der er tv og Play Station på alle stuer, men medbring gerne egne høretelefoner til tv’et, ellers kan de købes i kiosken.

Overn​atning hjemme

Hvis I bor i nærheden, må I gerne tage hjem og sove til næste dag. Det kan give en tryghed for jeres barn/den unge. I vil så møde ind på operationsdagen og få en stue der.  Hvis I har brug for overnatning til den anden forælder eller andre pårørende, er der mulighed for at bestille et værelse på Rigshospitalets Patienthotel.

Læs mere om operationer og forberedelse: 


Dagligdagen på afdelingen

​Dagligdagen på sengeafdelingen i Børnekirurgisk afdeling er forskellig fra barn til barn, afhængigt af forløb og tilstand. Der kan være planlagte operationer, undersøgelser, blodprøver, stuegang, sårpleje, bad, træning med fysioterapeut. Nogle dage er der besøg af vores diætist, pædagogen eller hospitalsklovnene.

​Forventningsafstemning og samarbejde prioriteres højt.

Vi prioriterer højt at planlægge dagen sammen med barn og forældre, så vi både tager hensyn til familiens behov for ro og hvile, samtidig med at vi kan yde den bedst mulige pleje og behandling. Husk altid at fortælle os, hvad I har brug for hjælp til.

Døgnrytmen

Hverdagene starter dagen typisk med, at sygeplejersken i nattevagten kommer stille ind på stuen tidligt om morgenen og beregner, hvor meget væske barnet har fået de sidste 24 timer. Det er for at beregne, hvor meget barnet har brug for det næste døgn, så det ligger klar til dagvagtsholdet. Vi måler ofte også værdier som temperatur, blodtryk og puls, hvis det er et ønske fra lægerne (lægeordineret), men så vidt det er muligt, vil vi forsøge ikke at forstyrre barnets nattesøvn for meget.

Kl. 7 kommer de sygeplejersker, der skal være i afdelingen denne dag. De aftaler indbyrdes, hvem der har ansvaret for at pleje og passe de forskellige børn. Vi prioriterer højt, at det så vidt muligt er en af de samme sygeplejersker, som man kender og har mødt før, som passer barnet.

Morgenmad

Morgenmad serveres ikke på et fast tidspunkt, men forældre er velkommen til at hente mad til børnene efter eget ønske i vores køkken. Der vil altid være morgenmadsprodukter, mejeriprodukter, brød og pålæg i afdelingen, så barnet også kan få sen morgenmad, når I er kommet tilbage fra operation og opvågning.

Faste: Hvis barnet skal faste, vil I have fået information om dette allerede dagen før. 

Frokost og aftensmad

Frokost og aftensmad kan hentes i Børnekøkkenet i opgang 5, 6. sal: I har dagligt mulighed for at bestille mad til jeres barn til frokost bestilles inden 9.30 og aftensmad. Frokosten skal bestilles inden kl 9.30 og aftensmaden skal bestilles inden 13.30. Maden bestilles gennem den sygeplejerske, der passer jeres barn den dag.

​Frokostbuffeten er åben fra 12-12.30. Aftenbuffeten er åben fra 18-18.30.

​Der er muligt for forældre at bestille mad og betale med dankort direkte i Børnekøkkenet, når maden afhentes. I er meget velkomne til at tage maden med og nyde den i vores eget køkken i sengeafsnittet.

For-stuegang

Om morgenen mødes sygeplejersker og læger omkring kl. 8 til for-stuegang, hvor dagens stuegang planlægges, og lægerne aftaler, hvem der har ansvar for hvilke børn. For-stuegangen vil ligge mellem kl. 8.00 og 9.30, og lægerne vil derfor tidligst være klar til at gå stuegang hos jer efter kl. 9-30 afhængigt af deres andre opgaver og akutte hændelser den pågældende dag.

I weekenden vil der være en vagthavende børnekirurg med ansvar for stuegang hos de børn, der har behov for det.

​Stuegang

I løbet af dagvagten vil der være stuegang på stuerne indtil kl. 15. Tidspunktet for stuegang kan variere afhængig af, hvornår den enkelte læge skal operere akut eller planlagt. Sygeplejersken holder jer orienteret. 

Nogle dage kan det være, at lægen ikke går stuegang hos jer. Det kan være fordi barnets forløb går fremad helt som planlagt.

Husk, at hvis I har brug for at tale med en børnekirurg sammen med en sygeplejerske, så skal I endelig sige til.

​Blodprøver

Vi har faste blodprøverunder kl. 8, 10.30, 13, 16 og 20 i hverdagene og kl. 8, 13, 19 i weekenden, men de fleste planlagte blodprøver vil blive taget kl. 8 dagligt. En time inden blodprøverne vil barnet kunne få ’tryllecreme’ på (også kaldet EMLA-creme), så det lokalt bedøver huden, og barnet ikke mærker så meget, når blodprøven bliver taget.

Medicin 

Mange af børnene vil få medicin omkring kl. 10, 18 og 02, men da børnene får forskelligt medicin ud fra meget forskellige behov, kan tiderne variere. Sygeplejerskerne, der passer barnet, vil give jer nærmere information, og spørg endelig indtil den medicin jeres barn får. Det er også vigtigt at oplyse læge og sygeplejerske om den faste medicin, jeres barn evt. får derhjemme.

Operationer 

I hverdagene foretages de planlagte operationer og indgreb sammen med de eventuelt akutte operationer på operationsgangen i opgang 4, 1 sal. Efter kl. 15 på hverdage kan der være akutte operationer, hvis nødvendigt, indtil næste morgen.

Vagtskifte

I hverdagen har sygeplejerskerne vagtskifte kl. 7, kl. 15 og kl. 23. Omkring disse tidspunkter giver sygeplejerskerne informationer til næste sygeplejerske om det, der er sket i afdelingen ind til nu, og hvad der skal ske i de kommende timer. Sygeplejerskerne skriver i journalen og læser den, så de kender til jeres behandlings- og plejeplan, inden de kommer ind til jer på stuerne.

I weekenderne er der vagtskifte kl. 7 og kl. 19, da sygeplejerskerne lørdag og søndag arbejder i 12 timers vagter.

Aften og nat

Ofte vil aftenvagter og nattevagter opleves mere rolige og måske med færre børn i afdelingen. Hvis I har brug for det, kan aftenerne være et godt tidspunkt til at få besøg hjemmefra og give plads til at samle familien på stuen eller i vores køkken

Hvis I har brug for aftenstuegang, kan dette lade sig gøre.

Spørg endelig personalet, hvis I har brug for at tale med en læge, sygeplejerske eller andre fagpersoner. Ved akutte situationer må lægen prioritere de børn i aften- og nattevagt, der har mest brug for tilsyn, men I vil få det at vide, hvis vi er nødt til at udskyde stuegang til næste dag.​


Køkkenet​

Køkkenet i Børnekirurgisk Klinik ligger i sengeafsnittet (4053) ved siden af legestuen.

Køkkenet fungerer som et familiekøkken og samlingssted, hvor indlagte familier spiser til måltiderne, og hvor familier kommer om dagen, mens de venter mellem undersøgelser og samtaler med læge eller sygeplejerske. Det er vigtigt socialt rum i afdelingen. 

​Da der ofte er mange gennem køkkenet i løbet af en dag, er det vigtigt alle er med til at holde god orden i køkkenet, så køkkenet er et rart sted at være for alle.

Foruden vores eget køkken i sengeafsnittet har vi også adgang til det større Børnekøkken i opgang 5, 6. sal. Her vil der dagligt være mulighed for at hente frokost og aftensmad med ned i sengeafsnittet. Der vil være et godt udvalg for børn i alle aldersgrupper at vælge imellem og der vil også være mulighed for at købe mad til forældre.  

Mad til indlagte børn og deres familier

Indlagte børn har mulighed for mad fra køkkenet i bestemte tidsrum. 

Region Hovedstaden har besluttet at der skal være gratis mad til 1 medindlagt forælder. Søskende under 12 år vil ligeledes få gratis mad.

Følgende gælder indtil videre:
På afsnit 5054 og 5061, 5062 og 4064 vil der blive udleveret mad i børnekøkkenerne på hhv. 5. sal og 6. sal.
På afsnit 4144 og 4053 udleveres madkuponer på afsnittene. Morgenmad og aftensmad afhentes i Café arcade​ i stuen. Frokost afhentes i personalekantinen.​


For andre pårørende er der mulighed for at tage eget mad med, bestille mad udefra, bruge Rigshospitalets Café Arcade eller 7-Eleven Kiosken på Rigshospitalet i stueetagen. 

Bestilling af mad til frokost og aften
Frokost og aftensmåltiderne serveres dagligt fra Børnekøkkenet i opgang 5, 6. sal og jeres daglige sygeplejerske vil spørge jer hver formiddag og eftermiddag om I kunne tænke jer at bestille frokost og aften. Ved indlæggelsesamtalen vil sygeplejersken informere nærmere om spisetider, bestilling af mad og vores to køkkener.

Tilberedning af mad i køkkenet

Da der ofte er en del bør og unge i afdelingen, som skal faste før en operation og derfor ikke må få lov at spise, er det ikke muligt at stå og tilberede mad i køkkenet. Her vil vi gerne vise hensyn til de fastende børn. I stedet opfordrer vi til, at I laver maden hjemmefra og opvarmer den i mikrobølgeovnen eller f.eks. blot koger grød/pasta/ris.

Der er mulighed for at have eget mad i forældrekøleskabet. I får udleveret en kasse med barnets navn ved indlæggelsen, og I står selv for at tømme den selv igen ved udskrivelse. 

Morgenmad og mellemmåltider

I kan altid finde morgenmadsprodukter og mellemmåltider til de indlagte børn og unge i sengeafsnittet.  Derudover har vi altid måltider og mellemmåltider på frost, som kan friste et småtspisende barn. Spørg personalet i køkkenet eller tal med sygeplejerskerne i afdelingen.

Særlige forhold

Vi vil meget gerne vide, hvis der er forholdsregler i barnets kost, som vi skal tage hensyn til (religiøse forhold, allergi, intolerance, specialdiæt osv.) – så bestiller vi meget gerne mad op efter aftale .

Rigshospitalets Cafe Arcade og 7-Eleven

I er altid velkomne til at benytte Rigshospitalets Café Arcade, som ligger i stueetagen imellem opgang 2 og 3. De har et bredt udvalg af kaffe og kage samt varm og kold mad. Åbningstiderne findes på Rigshospitalets hjemmeside.


Legestuen

Legestuen i sengeafsnittet har legetøj til alle aldersgrupper. Vi opfordrer jer til at bruge legestuen sammen med jeres barn, når I er indlagt.

Legestuen kan være et vigtigt ”helle” for børn, der er indlagt på sygehuset, og det er rart at komme i legestuen og glemme lidt, at man er syg. For at legestuen er et rart og hyggeligt sted at være, er det alles ansvar at rydde op efter sig, når man har været i legestuen.

Legestuen er åben altid. Der er en pædagog tilknyttet afdelingen, som kommer rundt til børnene og laver aktiviteter i legestuen. ​Søskende må også meget gerne bruge legestuen, når de er her på besøg. 

Kreative tiltag

Pædagogen i afsnittet, Gitte, samler ofte børnene og laver kreative og sjove ting ved bordet i legestuen. 

Pædagogisk vejledning om motorik og udvikling

Der er også mulighed for, at forældre med spædbørn eller mindre børn kan få pædagogisk vejledning om småbørnsmotorik og -udvikling under en indlæggelse. 

Spil og dvd

I kan låne dvd'er eller spil til PlayStation i afdelingen, men vi anbefaler, at I tager gode film, spil og eget legetøj med hjemmefra, som jeres barn/jeres unge er rigtig glad for. Det giver tryghed.

Bibliotek

På Rigshospitalet er der et hyggeligt bibliotek for alle patienter og pårørende. Biblioteket er i hverdagene er åbent fra kl. 8-16. Her kan man I låne bøger, film og spil og I skal blot medbringe det gule sundhedskort og aflevere bøgerne igen ved udskrivelse og inden afleveringsfristen.​

​Barnevogne​

Vi anbefaler, at I medbringer jeres egen barnevogn under indlæggelsen, da vi af hygiejniske grunde ikke har mulighed for at udlåne én. Hvis det er sne eller regnvejr, skal hjulene tørres af inden I kører barnevognen ind i afdelingen eller parkeres ude på reposen. ​

​Besøgstider

​Fri besøgstid

Der er fri besøgstid i vores sengeafsnit. Hvis I har besøg efter kl. 21, opfordrer vi til, at I bruger de fælles opholdsrum, så alle børn på afsnittet kan få den hvile og ro, de har brug for. ​

Det er rart at få besøg

Husk, at det er rart og dejligt at få besøg, når man er indlagt på hospitalet. I den første tid efter en operation har man dog særligt brug for tryghed og hvile, både som spædbarn og som teenager.

Korte besøg​

Derfor anbefaler vi korte besøg med få ​personer ad gangen, som jeres barn/teenager er tryg ved og kender godt.

Raske besøgende

Besøgende skal være raske og må ikke have været udsat for smitte den sidste uge. Spørg personalet ved tvivl.


Redaktør