Sengeafsnit 3083/3084

Velkommen til sengeafsnit 3083/3084 i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme. Et sengeafsnit for børn og unge, der skal opereres i ansigtet, knoglerne eller et led. 

I sengeafsnit 3083/3084 tager vi os af  børn og unge i alderen 0-16 år med behov for operation inden for følgende specialer:

  • Plastikkirurgi
  • Kirurgi i Bevægeapparatet (ortopædkirurgi)
  • Øre-næse-hals kirurgi
  • Tand-mund-kæbe kirurgi
  • Øjenkirurgi

I afdelingen er der plads til 25 indlagte børn og unge. Men da afdelingen også modtager børn forud for operationen, kan det i dagtiden opleves at der er flere børn og unge. Derudover modtager vi også akutte børn og unge i afdelingen med behov for operation. 

Læs mere om afsnittet i vores velkomstfolder til nyindlagte patienter og deres forældre. 

Værdier

Vi arbejder hver dag ud fra det mål, at det er patientens situation, der styrer forløbet. Det betyder, at de faktorer der har betydning og værdi for patienten og dennes familie, er det styrende for hverdagen, og vi ser det som et tæt samarbejde mellem familien, den plejeansvarlige sygeplejerske og den behandlingsansvarlige læge. Vi integrerer leg i plejen og lægger vægt på, at børn og unge har en god oplevelse med sundhedsvæsenet. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i det enkelte barn eller unge og møde dem, hvor de er. Det kan være ved at puste sæbebobler, synge sange eller bruge tid på at fordybe os i, hvad der er vigtigt under en indlæggelse for den enkelte. 

Patientstuer

Alle patientstuerne i sengeafsnittet er tosengsstuer, fraset et par enkelte stuer, som er enestuer. Vi oplever, at det giver børnene og de unge en god oplevelse at dele stue med en anden patient. Her kan børnene lege samme, og de unge dele deres tanker om at være indlagt. Ligeledes gavner det forældrene at have nogle andre forældre at tale med. 

Der er toilet på alle stuer og på enkelte stuer er der også bad. Når man er indlagt, er det muligt at have én forælder medindlagt.

Parkering

Det er desværre ikke muligt at parkere gratis på Rigshospitalets område, når man er indlagt eller på besøg på afdelingen. Der henvises til at parkering mod betaling på offentlig vej eller offentlig transport. 

Læs alt om regler for parkering på Rigshospitalets hjemmeside herom. 

Overnatning hjemme før en operation

I de fleste tilfælde har i mulighed for at tage hjem og sove efter de indledende forberedelser til en operation, der skal foregå dagen efter. På dagen for operationen møder I op til operation i afdelingen. At sove hjemme kan skabe tryghed og ro hos barnet/den unge.

Hvis barnet eller den unge skal sove i afdelingen, kan én forældre være medindlagt. Hvis der er behov for overnatning på til en anden forælder eller pårørende, er der mulighed for at bestille et værelse mod betaling på Rigshospitalet Patienthotel, eller på et af byens andre hoteller hvor der måtte være plads.

Bedøvelse og operation

Læs alt om de forskellige sygdomme, operationer og bedøvelse af børn og unge på vores hjemmeside om sygdom og behandling i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme.

Dagligdagen på afdelingen

Sygeplejerskerne, der skal være på arbejde i dagtiden, møder ind kl. 07.00. Her aftaler de,  hvem der plejer hvilke indlagte børn og unge. Vi forsøger så vidt er muligt at prioritere, at det er en af de sygeplejersker man har mødt før, der plejer en. 

Om morgenen mellem kl. 08.00 - 09.00 mødes sygeplejerskerne sammen med lægerne. Her drøfter de pleje og behandling for de indlagte patienter. Mellem kl. 09.00 og 11.00 kan man, hvis der er behov for det, forvente at få stuegang. 

Det er en individuel tilpasning om der er behov for stuegang, og I vil derfor ikke nødvendigvis få stuegang hver dag. Tidspunktet for stuegang kan variere, da det også afhænger af de andre ting, lægen skal nå i løbet af dagen, som fx at operere. 

Hvis der i weekenden opstår behov for stuegang, er det den læge der er til stede i weekenden inden for det relevante speciale, der ser patienten. Det kan derfor være en læge, I ikke har set før. 

Da afdelingen plejer og behandler børn og unge inden for fem specialer, vil I opleve, at der kan være forskellige læger i afdelingen i hverdagen. Dette skyldes, at de kun tager sig af behandlingen af børn og unge indenfor det speciale, de er tilknyttet. 

Vagtskifte

Sygeplejerskerne i afdelingen har vagtskifte kl. 07.00, 15.30 og 23.15. Omkring dette tidspunkt videregiver sygeplejersker information til de sygeplejersker, der er mødt ind, og dokumenterer sin pleje og observationer i Sundhedsplatformen. Herefter vil sygeplejersken komme ind til jer og sammen med jer lægge en plan for dagen/aftenen, hvor de behov og mål I har for den kommende vagt vil blive efterspurgt. 

Mad til indlagte børn og unge samt deres familie

I afdelingen er der mad til indlagte børn og unge samt den medindlagte forælder. Søskende under 12 år vil ligeledes kunne få mad fra buffeten. 

Vi tager naturligvis hensyn til forholdsregler omkring kost (allergier, intolerance, specialdiæter, religøse forhold og lign.). Personalet skal blot informeres herom, således at anden mad kan bestilles. 

Der er ligeledes et forældrekøkken, hvor I selv kan lave mad eller kan opbevare medbragt mad. 

Aktivitetsrum og værksted

Aktivitetsrummet og værkstedet er to steder i afdelingen, hvor børn og unge kan fordybe sig i leg under deres indlæggelser. I værkstedet kan man blandt andet lave perleplader, male og meget andet. I aktivitetsrummet kan man finde legetøj til børn i alle aldre. I aktivitetsrummet og i værkstedet må der ikke foregå behandling. Dette for at sikre, at børnene og de unge har et rum, hvor de har ’fri’ fra behandling og ikke skal tænke herpå i den tid, de er der. Der må ikke spises eller drikkes i aktivitetsrummet og værkstedet.

Der er ansat en socialpædagog i afdelingen, som i hverdagene laver aktiviteter med de indlagte børn og unge.

Det er muligt at låne DVD’er og Playstation spil i værkstedet. Men vi anbefaler, at I selv tager noget med, som jeres barn er glad for at se. 

Besøgstider

I afdelingen har vi ikke besøgstider. Det er op til den enkelte familie at vurdere, hvornår på dagen det passer at få besøg. Det kan være gavnligt for både den indlagte og forælderen, at få besøg og adspredelse. I skal bare huske at tage hensyn til de andre indlagte patienter i afdelingen. Hvis I har længerevarende besøg eller besøg af mere end én person, beder vi jer benytte vores familiestue af hensyn til de andre på stuen og afdelingen.

Bibliotek

På Rigshospitalet er der et bibliotek for patienter og pårørende. Her kan I låne bøger, film og spil. I skal blot huske at medbringe sundhedskortet, når I skal låne noget. Biblioteket er åbent i hverdage mellem 8-16 og ligger i forhallen på Rigshospitalet.

Kontakt

Hvis du skal i kontakt med afdelingen kan du ringe på følgende numre.

Kontakt vedrørende plastikkirurgi, tand-mund-kæbekirurgi, øre-næse-halskirurgi og øjenkirurgi: tlf.: 3545 3084

Kontakt ved kirurgi i bevægeapparatet: tlf.: 3545 3083Redaktør