Operation af børn i Afdeling for Bedøvelse og Operation

Når dit barn skal opereres i Juliane Marie Centret, kan det foregå med eller uden indlæggelse (ambulant).​​

​​

Ambula​nt eller sammedagskirurgi

Hvis I kommer hjemme fra, møder I direkte ind på Opvågning 4013, der ligger ved operationsgangen. I vil blive mødt af en anæstesilæge og en operationssygeplejerske fra afdelingen. Inde på selve operationsstuen vil I og jeres barn møde hele operationsteamet​. Hvis I ikke har hilst på den børnekirurg, der skal operer​e, kommer vedkommende ind til jer på operationsstuen og taler med jer om den operation, barnet skal have foretaget. Voksne, der skal med barnet ind på operationsstuen, vil blive bedt om at tage en blå overtrækskittel samt operationshat på.​

Indlagt - akut såvel som planlagt

Hvis jeres barn er indlagt, bliver I hentet af en portør på det sengeafsnit, hvor I er indlagt. I vil møde den læge, der skal operere barnet, enten på sengeafsnittet samme dag eller nede på operationsgangen, inden dit barn bliver bedøvet.

Mens I venter ude på gangen, vil I blive budt velkommen af en sygeplejerske, der vil udlevere en overtrækskittel og -hat til alle voksne, der skal med ind på operationsstuen. Det er ikke altid muligt at komme ind på operationsstuen lige med det samme. Dette skyldes, at operationsteamet skal gøre operationsstuen klar til dit barns operation.

Følgende er fælles, uanset om dit bar​n skal opereres ambulant, akut eller planlagt

Når I kommer ind på operationsstuen, vil du blive bedt om at sige dit barns navn, CPR-nr., allergi, hvad dit barn skal opereres for samt en eventuel hvilken side, der skal opereres i. Dette er en række standard sikkerhedsspørgsmål, vi skal spørge om, inden dit barn bliver bedøvet. 

Musik og film under be​døvelsen

Afhængig af hvilken operationsstue, dit barn skal opereres på, er der mulighed for at afspille en film inde på stuen. Hvis I har en smartphone eller tablet, er I velkomne til at medbringe den for at få barnet til at tæn​ke på noget andet, mens der bliver lagt et drop og spurgt om sikkerhedsspørgsmål.  

Rolige omgivelser i fokus

Der vil indimellem være mange mennesker på operationsstuen, men vi bestræber os på at gøre stemningen så rolig og behagelig som mulig.  Alt det sundhedspersonale, I ser på operationsstuen, har deres egen rolle i operationsteamet, og det er derfor ikke noget at blive nervøs over, selvom det for jer måske virker som om, der er rigtig mange mennesker.

Når jeres barn er faldet i søvn, vil en af operationssygeplejerskerne følge jer ud af operationsstuen og skrive jeres telefonnummer ned, så vi kan ringe til jer, når jeres barn er færdig med operationen og er kommet op til Opvågning 4013.

Efter operationen er færdig, vil jeres barn få sat forbinding på og blive kørt ind på opvågningsafsnittet, når han eller hun er vågen nok til dette. ​


Redaktør