Operationsforløb ved gynækologiske operationer

Når du ankommer til operationsgangen, fordi du skal opereres for en gynækologisk lidelse eller sygdom, vil dit første stop være ude på gangen, udenfor den operationsstue du skal opereres på. 

Vi har 9 operationsstuer, og derfor kan operationsgangen til tider opleves som et meget travlt sted, da det er via denne gang, der er adgang til samtlige operationsstuer. 

Pårørende 

Det er i de fleste tilfælde desværre ikke muligt, at du kan have dine pårørende med ned på operationsgangen. 

Dette skyldes, at vi har  begrænsede muligheder for at opretholde dit og dine medpatienters krav på privatliv samt sundhedspersonalets overholdelse af tavshedspligten, hvis der er pårørende med til alle operationer.

Forberedelse til operation

Operationsteamet har gjort din stue klar til dig inden operationen. Nogle gang gør vi det sidste klar, mens du venter på gangen.  Vi sikrer os, at operationsstuen er gjort ordentligt rent, at operationslejet er redt op, alle instrumenter og andet teknisk udstyr er tilgængeligt og klar osv.

Inden operationen går i gang, kommer lægen for at hilse på dig og svare på eventuelle spørgsmål du måtte have til operationen.

Hvis du ikke har talt med en anæstesilæge om bedøvelse inden din operation, kommer anæstesilægen ned på operationsgangen for at tale med dig, mens du venter.  

Hvis du føler du skal tisse, når du kommer ned på operationsgangen, sig det da hurtigst muligt til personalet, så de kan hjælpe dig.

Operationen

Lige så snart​ operationsteamet og operationsstuen er klar til dig, vil du blive hentet ind af stuens operationsteam. Du vil få en operationshue på, et stiklagen om livet og et par blå overtrækssko på til at gå ind på stuen med. Operationsstuen kan føles kold, men du vil altid blive tilbudt et tæppe.

​På operationsstuen vil du blive bedt om at sige dit navn, CPR-nr., evt. allergier, samt hvilken operation du skal have lavet. Det er ikke fordi operationsteamet ikke ved det, men det er et ekstra sikkerhedstjek, vi altid laver, for at sikre at vi har den rigtige til den rigtige operation. 

Mens du får lagt drop og sat blodtryksmanchet mm. på, åbner operationssygeplejerskerne det udstyr, der skal bruges til din operation. Vi prøver på at holde en god og let stemning på operationsstuen, hvor der er plads og rum til dig og dine behov.

Inden anæstesipersonalet giver dig sovemedicinen, vil du blive spurgt, om du ligger godt på lejet. Det er i den forbindelse vigtigt, at du gør os opmærksom på evt. problemer i form af eks. dårligt knæ, skulder mm., da vi ikke kan spørge dig, mens du sover. 

Det er vigtigt, at du ligger godt under din operation, da det minimerer risikoen for lejringsskader.

Under operationen er det operationssygeplejerskens ansvar at sørge for, at det tekniske udstyr fungerer, samt sørge for at alle instrumenter og servietter er talt og stemmer før og efter operationen. Operationssygeplejerske kender desuden alt til selve operationen – dvs. fremgangsmåden, hvilket sikrer, at han/hun er på forkant med eventuelle specielle behov og instrumenter, som lægen får brug for, mens du sover.

Når du vågner, vil du blive flyttet fra operationslejet over i din egen seng og derefter kørt på opvågning eller tilbage på din afdeling.

Redaktør