​​​​​​​

Drop og katetre i Anæstesi- og Operationsafdelingen