Reumatologisk sengeafsnit VRR12 - Glostrup

​​​Læs om Reumatologisk sengeafsnit VRR12 og find kontaktinformationer.

Reumatolo​giske patienter​

Vi modtager patienter hele døgnet rundt til udredning, behandling og pleje af reumatologiske sygdomme, bindevævssygdomme og ryglidelser. 

Vi har et varierende patientoptag med cirka 4-6 akutte indlæggelser dagligt. 

Indlæggelse

Patienter bliver indlagt på følgende måder:

  • ​Via akutklinik
  • Overflytning fra andre hospitaler
  • Overflytning fra andre afdelinger på Rigshospitalet
  • Fra vores eget ambulatorium 
  • Indkaldte som er henvist via vores visitationsenhed

​Udskrivelse

Efter udskrivelsen kan patienterne henvises til videre ambulant behandling og kontrol i ambulatoriet. Nogle patienter henvises efterfølgende til genoptræning i kommunen.

Redaktør