Uddannelse af sygeplejersker

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR) tilbyder klinikpladser til studerende fra sygeplejeuddannelsen på 1., 2., 4., 5. og 6. semester.

Vi har et tæt samarbejde med Rigshospitalets HR og Kvalitetsafdeling, som er dem, der koordinerer fordelingen af klinikpladserne hos os.

Klinikken har én klinisk underviser en kandidatuddannelse i sygepleje. Desuden har hvert af af de afsnit, hvor vi har studerende en til to uddannede kliniske vejledere, alle med pædagogiske kompetencer, svarende til minimum 1/6 diplomuddannelse. Derudover er der en klinisk vejleder i vores ambulatorium, daghospital og en på vores operationsgang. De kliniske vejledere besidder alle en stor faglig ekspertise.  

Klinikpe​rioden

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er placeret på to af Rigshospitalets matrikler, Blegdamsvej og Glostrup. Vi modtager studerende i både medicinske og kirurgiske forløb.

Kirurgiske forløb foregår på Glostrup, hvor den primære uddannelse finder sted på sengeafsnit VRR 11/21. 5 og 6. semester har mulighed for at få et helt klinikforløb på operationsgangen.

Medicinske forløb foregår både på Blegdamsvej og på Glostrup-matriklen. På Blegdamsvej tilbydes klinikpladser til 1., 2., 4., 5. og 6. semester i sengeafsnit 3062, mens der på Glostrup-matriklen tilbydes klinikplads til 1. og 6. semester i reumatologisk ambulatorium og reumatologisk daghospital.

Rigshospitalet arrangerer en fælles introduktionsdag på begge matrikler umiddelbart ved klinikforløbets start samt forskellige undervisningstilbud i løbet af de studerendes klinikforløb. På VRR etableres desuden fokuseret ophold på henholdsvis medicinsk/reumatologisk afsnit, kirurgisk afsnit, operationsgang, sygeplejeambulatorium og daghospital, så de studerende har mulighed for at opnå kendskab til vores sammenhængende patientforløb.

Dine vej​ledere

De studerende tilknyttes hver en til to vejledere, hvoraf minimum den ene er uddannet klinisk vejleder. I det omfang det er muligt, vil de studerende følges med sine vejledere og indgå aftaler med dem vedr. studiesamtaler, fokus/indsatsområder, fordybelse tid, studiebesøg m.m.

De kliniske vejledere medvirker til et udviklende læringsmiljø, indenfor hvilket der arbejdes med forskellige metoder for læring. I forbindelse med udøvelse af sygepleje skal vejlederen tydeliggøre sammenhængen mellem valg af handlinger, sygeplejefagets teori samt de erfaringsmæssige overvejelser. Den tætte kontakt mellem vejledere og studerende giver mulighed for at sammenkoble og reflektere over teori og praksis, hvilket giver den studerende en dybere forståelse for egen læring og kompetenceområder.

Vores lærin​gsmiljø

Vi lægger stor vægt på et godt læringsmiljø for de studerende, så der er mulighed for at stille spørgsmål samt få en anerkende feedback. Desuden arbejder vi ud fra IPLS-tankegangen, hvor IPLS står for interprofessionel læring og samarbejde. IPLS er en tilgang til samarbejdet mellem professioner og sektorer og er et at de bærende elementer for vores syn på læring. Målet er, at både læger, sygeplejersker, terapeuter og øvrige faggrupper kender og forstår hinandens kompetencer og ansvarsområder for derved at kunne udnytte hinandens viden i samarbejdet omkring pleje og behandling af patienten. De studerende introduceres til dette begreb via planlagte temaeftermiddage.
 

På Metropols uddannelsesportal ”Intrapol” og på ”Kurh” ligger yderligere materiale om klinikken, introduktionsprogram, samt generel studieplan.

Redaktør