Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR, udreder og behandler patienter med sygdomme i knogler, muskler og bindevæv. På Blegdamsvej håndterer vi de sjældne og alvorlige bindevævs- og immunsygdomme. På Frederiksberg, Gentofte, Glostrup og Hillerød den brede reumatologi, herunder de degenerative rygsygdomme som varetages i et tværfagligt samarbejde mellem klinikkens tre lægelige specialer: Reumatologi, neurokirurgi og ortopædkirurgi. Den rygkirurgiske funktion dækker hele regionen og er beliggende på Glostrup.

De reumatologiske afdelinger i Region Hovedstaden er samlet under Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet. Vi har ambulatorier på 5 matrikler i regionen, så hvis du har en tid i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, er det en god ide, at du kigger grundigt efter i dit indkaldelsesbrev for at se, hvor du skal møde op. ​