Sygeplejersker

Sygeplejerskerne har minimum 2 års erfaring fra andre akut relaterede specialer og indgår i et 4 - 6 ugers introduktionsprogram.

​Foto: Tomas Bertelsen 2014​

Sygeplejen i afsnittet tager afsæt i ”tildelt patientpleje”, hvor hver enkelt patient plejes af den samme sygeplejerske i hver vagt. Samtidig indgår sygeplejerskerne gerne i ”makkerpar” i relation til særligt komplicerede patientforløb.

Sygeplejersker på traumestuen

Afhængigt af erfaring og kompetenceniveau varetager sygeplejerskerne i TraumeCentret forskellige funktioner i forbindelse med modtagelsen af traumepatienter.

Det tilstræbes, at alle sygeplejersker tilbydes deltagelse på ATCN (Advanced Traume Care for Nurses) kursus senest 1½-år efter ansættelsen.

​Herudover sikres den sygeplejefaglige uddannelse og kvalitet ved en generel kontinuerlig uddannelse i form af struktureret supervision kombineret med problemorienterede, tilrettelagte undervisningsseancer.

Sygeplejer​​sker under uddannelse

Sygeplejersker under uddannelse til intensiv terapi tilbydes én dags studieophold.


​​
Redaktør