Portører

Cirka halvdelen af portørerne i HovedOrtoCentret har deres daglige gang i TraumeCentret.

​Fra Traumetræning 2012 Foto: Tomas Bertelsen​

Der er mere end 45 portører i HovedOrtoCentret (HOC). Alle er ansat under Anæstesi- og Operationsklinikken i HOC under ledelse af portørledere Lars Lund og Svend Moesgaard. Cirka halvdelen af portørerne har deres daglige gang i TraumeCentret.

S
om portør i TraumeCentret arbejdes der i skiftende vagter. Portørerne servicerer alle sengeafdelinger i HOC - bl.a. Ortopædkirurgisk Klinik og Brandsårsklinikken samt operationsgangen i vagterne.

Alle portører der indgår i traumeteamet arbejder efter faste retningslinier.

Desuden er der uddannet helikopterportører, der deltager i modtagelsen af traumepatienten samt de svært tilskadekomne patienter på helipaden. Foruden denne funktion varetager de andre opgaver på helipaden i samarbejde med maskinafdelingens personale.


Redaktør