Læger

Udover klinikchef Henrik Grønborg er der i TraumeCentret ansat to anæstesiologiske speciallæger på halv tid med ansvar for henholdsvis anæstesiologi og koordinering af traumepatientens senere forløb.

Endvidere er ansat en kardiologisk speciallæge på halv tid med ansvar for de medicinske patientforløb. Sygeplejerskerne varetager visitationen af de indkomne patienter til Akut Modtagelse og Visiteret Skadestue.

Visitationen foregår efter retningslinjer og flowchart vedtaget af de relevante specialers klinikledelser.

​​Patienterne i skadestuen tilses hyppigst af den ortopædkirurgiske forvagt, mens patienterne i Akut Modtagelse ofte tilses af den kardiologiske forvagt og i øvrigt som vejledt af flowchart.

Læger under uddannelse

Ved modtagelsen af traumepatienten deltager alle specialer på Rigshospitalet afhængig af patientens læsioner. Læger under uddannelse vil derfor som en naturlig del af deres ansættelser deltage i behandlingen af traumepatienten.

TraumeCentret tilbyder ikke ophold for læger eller medicinske studenter, da der ikke er ansat faste læger til kun at varetage modtagelsen af traumepatienten eller den svært syge patient.Redaktør