Helikopter

Helikopterlandingspladsen på taget af Rigshospitalet blev indviet den 2. november 2007.
helikopter

Landingspladsen er placeret på centralkomplekset på, hvad der svarer til 20. etage, hvorfra der via elevatorer er let adgang til de mest akutte modtageafdelinger. Helikopterplatformen har status af lufthavn, og kun folk med særlig tilladelse må gå op på platformen.

Store tidsbesparelser 

Fra helikopteren lander, til patienten når den aftalte destination på Rigshospitalet, går der 5 minutter. Der er tale om en stor tidsmæssig gevinst, som har stor betydning for mange af de patienter, der modtages på Rigshospitalets helikopterlandingsplads.

Tidligere landede helikopteren i Fælledparken, hvorfra det kunne tage op til 45 minutter at få transporteret patienten til TraumeCentret.

Se filmen "Patientens vej"​
 

Patienter fra hele landet kan transporteres til Rigshospitalet via helikopterplatformen. I gennemsnit er der 644 landinger om året og i gennemsnit ankommer 1 - 2 patienter om dagen med helikopter.

Den 1. maj 2010 startede forsøgsordningen med den lægebemandede akutlægehelikopter på Sjælland. Det er nu en landsdækkende funktion med lægebemandede helikoptere udgående fra hhv. Ringsted (ALH BK117) og Karup (EC135) til hele landet. Desuden indbringes patienter fortsat med Forsvarets helikoptere EH101. 

Muliggjort af donation

Det var en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, der opfyldte det mangeårige ønske om en  helikopterlandingsplads på Rigshospitalet.Redaktør