Helikopter

Helikopterlandingspladsen på taget af Rigshospitalet blev indviet den 2. november 2007.
helikopter

Landingspladsen er placeret på centralkomplekset på, hvad der svarer til 20. etage, hvorfra der via elevatorer er let adgang til de mest akutte modtageafdelinger.

Store tidsbesparelser 

Fra helikopteren lander, til patienten når den aftalte destination på Rigshospitalet, går der 5 minutter. Der er tale om en stor tidsmæssig gevinst, som har stor betydning for mange af de patienter, der modtages på Rigshospitalets helikopterlandingsplads.

Tidligere landede helikopteren i Fælledparken, hvor overdragelsen af patienten kunne tage mere end 30 minutter. 

Se filmen "Patientens vej"​
 

Patienter fra hele landet kan transporteres til Rigshospitalet via helikopterlandingspladsen. Siden den 2. november 2007 er antallet af landinger steget støt, fra 222 i 2008 til 682 i 2012. 

Størst stigning er sket siden 1. maj 2010, hvor den lægebemandede akutlægehelikopter startede. Således er der nu landsdækkende funktion med lægebemandede helikoptere udgående fra hhv. Ringsted (ALH BK117) og Karup (EC135). Desuden indbringes patienter fortsat med Forsvarets helikoptere EH101. 

Muliggjort af donation

Det var en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, der opfyldte det mangeårige ønske om en  helikopterlandingsplads på Rigshospitalet.Redaktør