Akut Koordinations Center

​TraumeCentrets Akut Koordinations Center modtager, håndterer og koordinerer alle traumekald.

​Fra Afdeling for Røntgen og Skanning. Foto: Tomas Bertelsen​

AKC (Akut Koordinations Center) er placeret i Rigshospitalets TraumeCenter og varetager blandt andet følgende arbejdsopgaver:

  • Modtagelse af meldinger om akutte patienter fra præhospitale enheder (Akutlægebiler, ambulancer og helikoptere)
  • Modtage og melde hjertestop og traumekald
  • Kommunikation med AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) og videreformidle information til relevante modtagere på Rigshospitalet
  • Afgøre interne visitationsspørgsmål på alle tider af døgnet
  • Samarbejde med andre offentlige instanser i særlige tilfælde, f.eks. statsbesøg og lign.
  • Assistere beredskabslederen med at koordinere indsatsen ved interne hændelser hvor patientbehandlingen er påvirket eller i risiko for at blive det. F.eks. oversvømmelse, IT, strøm eller vandsvigt
  • Assistere beredskabslederen med beslutning om iværksættelse og hvilket trin af Rigshospitalets beredskabsplan, der aktiveres i den initiale fase af en beredskabssituation

En stor del af de daglige opgaver varetages af sekretærerne i TraumeCentret, der er dog også en overlæge fra Afdeling for Bedøvelse, Operation og TraumeCenter i HovedOrtoCentret i døgndækkende beredskabsvagt som kan kontaktes og møde ind ved akut behov.

Redaktør