Level 1

American College of Surgeons (ACS) har udviklet guidelines for at optimere behandlingen af svært tilskadekomne patienter I USA.

American College of Surgeons (ACS) har udviklet guidelines for at optimere behandlingen af svært tilskadekomne patienter I USA. Det betyder, at et traumesystem skal indeholde en lang række elementer, der tilsammen sikrer den bedst mulige behandling.

Når et hospital ønsker at få vurderet sit traumesystem, skal det måles op mod de krav, der stilles til hospitalet i ”Resources for Optimal Care of the Injured”.

Formålet er:

  • At assistere med processen, der skal forbedre behandlingen af den svært tilskadekomne patient gennem dialog ved et besøg på hospitalet (on-site consultation and verification) for at sikre, at behandlingen er i overensstemmelse med ”Resources for Optimal Care of the Injured Patient”

  • At assistere med processen, der skal sikre en vedvarende opfyldelse af de kriterier, der er beskrevet i Resources for Optimal Care of the Injured Patient

 

Rigshospitalets TraumeCenter Level 1

I begyndelse af juli 2012 fik Rigshospitalet besøg af en delegation på fire fra ACS, der over 3 dage vurderede i hvilket omfang, Rigshospitalet levede op til de krav, der er anført i ”Resources for Optimal Care of the Injured”. 

Udover at vurdere Rigshospitalet, blev Region Hovedstadens samlede planlægning og beredskab i forhold til svært tilskadekomne vurderet (herunder Den Præhospitale Enheds mange funktioner).

TraumeCentret fik i januar 2013 sin certificering. I rapporten lød det bl.a., at:

”Due to differences in the Danish health care system and the United States, it is not possible to directly apply the specific criteria used for verification U.S. trauma centers. The review team and the Verifcation Review Committee evaluated the degree to which the Rigshospitalet trauma program met general principles and functional intent of these criteria within the context of the Danish system. Using this approach, Rigshospitalet was found to be functioning at a level consisting with that of a Level 1 center”


Rapporter:

Level I Trauma Center Consultation Site Visit Report
International Trauma System Consultation Report

Redaktør