Uddannelse i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik

Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik bidrager til uddannelsen af tandplejere, klinikassistenter, tandlæger og specialtandlæger.

Specialtandlæge

Ved Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik er der mulighed for at blive uddannet som specialtandlæge. 

​Specialistuddannelsen omfatter:
  • 6 måneders introduktionsuddannelse i specialet
  • 2 x 3 måneders udda​​nnelse i kirurgi og medicin
  • 3 års hoveduddannelse i specialet TMK-kirurgi, heraf 1 år på anden afdelings hoveduddannelse i specialet TMK-kirurgi.
  • 1 års sideuddannelse med 3 måneders anæstesi og 3 måneder på øre-næse-hals afdelingen som obligatorisk og 2 x 3 måneder i andre specialer efter eget valg
  • En række kurser arrangeret af Sundhedsstyrelsen

P.t. er der tre uddannelsestandlæger og en militærtandlæge i klinikken. Forsvaret har desuden udstationeret en tandlæge i klinikken til et års oplæring i kirurgi. 

Du kan kontakte uddannelsesansvarlig overtandlæge Thomas Kofod, thomas.kofod@rh.dk​​, for yderligere oplysninger om specialistuddannelsen.

Tandlægestuderende

Tandlægestuderende på sidste år følger i en uge klinikkens arbejde som led i deres uddannelse.

Sygeplejersker

Der er ingen specialuddannelse for plejepersonale, der arbejder inden for tand- mund- og kæbekirurgi. Dog skal alle gennemgå obligatorisk røntgenkursus i strålehygiejne.​

Klinikassistenter og tandplejere

I klinikken arbejder der både klinikassistenter og sygeplejersker. Uddannelserne supplerer hinanden godt. 

Hvis det ønskes modtager klinikken studerende i 2 uger som led i uddannelsen til klinikassistent.

Klinikken modtager desuden tandplejerstuderende i 1-2 uger på klinisk besøg.​

Kursusvirksomhed

Klinikkens tandlæger deltager i kursusvirksomhed som kursusgivere, og der afholdes kurser på Rigshospitalet med teori og operationsdemonstrationer.

Redaktør