Sjældne sygdomme - tilskud § 166.3

En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet disse patienter har mulighed for at søge om særligt tilskud til tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.

Ansøgningsskema til særlig økonomisk støtte efter tandplejeloven § 166.3 gældende for personer med medfødt sjælden sygdom som har bopæl i Region Hovedstaden​​

Hvornår kan du søge tilskud i § 166.3?

Der er en række forhold, som skal være til stede for, at du kan opnå det særlige tilskud til tandpleje. 

  • Din sjældne diagnose skal være stillet af en speciallæge
  • Der skal være en årsagssammenhæng mellem din sjældne sygdom og dine tandproblemer
  • Desuden skal dine tandproblemer være markant større end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandplejevaner
  • Hvis du er bosiddende i Region Sjælland, skal ansøgningen gå gennem Region Sjælland. Yderligere informationer fra Region Sjælland 
  • Odontologisk Videncenter øst tager sig af ansøgninger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Grønland og Færøerne. 
  • Der er en egenbetaling på 1795 kr. pr. år (2015), som reguleres 1. januar hvert år.
  • Odontologisk Videncenter vest tager sig af ansøgninger fra resten af Danmark. 

Har du spørgsmål til ansøgning? 

Kontakt Tandplejer Line B. Jensen/ Monica C. Jarlby
Tlf.: 35 45 58 36
E-mail: ovic.rigshospitalet@regionh.dk

Redaktør