Fagligt team

Rigshospitalet har i samarbejde med Københavns Tandlægeskole et fast multidisciplinært odontologisk team sammensat af fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi suppleret med andre specialer som f.eks. pædiatri og klinisk genetik.

Daglig​​ ledelse

Centerleder Eva Lauridsen
Telefon: 3545 4405/3545 2493
E-mail: eva.lauridsen@regionh.dk

Centret ledes organisatorisk af klinikledelsen i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik

Det daglige t​eam består af

  • ​​Centerleder Eva Lauridsen (pædodonti)
  • ​Lægesekretær Marianne Nørgaard
  • Tandplejer Monica C. Jarlby

Fra Tand-mu​​nd-kæbekirurgisk Klinik medvirker endvidere

  • Specialtandlæger i Ortodonti og Tand- Mund- og Kæbekirurgi 

Samarbej​​dspartnere

Redaktør