Fagligt team

Rigshospitalet har i samarbejde med Københavns Tandlægeskole et fast multidisciplinært odontologisk team sammensat af fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi suppleret med andre specialer som f.eks. pædiatri og klinisk genetik.

Daglig​​ ledelse

Centerleder Jette Daugaard-Jensen
Telefon: 3545 4405/3545 2493
Fax: 3545 4429
E-mail: jette.daugaard-jensen@regionh.dk

Centret ledes organisatorisk af klinikledelsen i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik

Det faste t​eam består af

  • ​​Centerleder Jette Daugaard-Jensen (pædodonti)
  • Overtandlæge Jens O. Andreasen (forskning)
  • Klinikchef Thomas Kofod (kirurgi)
  • Professor Sven Kreiborg , Tandlægeskolen (leder af Rigshospitalets Cranio-fa​ciale team samt tilknyttet Rigshospitalets Klinik for Sjældne Handicap (pædodonti)
  • Professor Inger Kjær, Tandlægeskolen (ortodonti)
  • Professor Klaus Gotfredsen (protetik)
  • Tandlæge Vibeke Taaning (protetik)
  • ​Lægesekretær Marianne Nørgaard
  • Tandplejer Line B. Jensen/ Monica C. Jarlby

Fra Tand-mu​​nd-kæbekirurgisk Klinik medvirker endvidere

  • Specialtandlæger i Ortodonti og Tand- Mund- og Kæbekirurgi 

Samarbej​​dspartnere

Redaktør