Fagligt team

Rigshospitalet har i samarbejde med Københavns Tandlægeskole et fast multidisciplinært odontologisk team sammensat af fagområderne protetik, ortodonti, pædodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi suppleret med andre specialer som f.eks. pædiatri og klinisk genetik.

Daglig​​ ledelse

Centret ledes organisatorisk af afdelingsledelsen i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik

Det daglige t​eam består af

  • ​Lægesekretær 
  • Tandplejer Monica C. Jarlby

Fra Tand-mu​​nd-kæbekirurgisk Klinik medvirker endvidere

  • Specialtandlæger i Ortodonti og Tand- Mund- og Kæbekirurgi 

Samarbej​​dspartnere

Redaktør