Tilskudsordningen

Her finder du oplysninger vedrørende tilskudsordningen, Sundhedslovens § 166 stk 1 og 2, i Region Hovedstaden.

​Regionen yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der enten på grund af strålebehandling i hoved- eller halsregionen eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Derudover yder Region H et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjögrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Læs mere om lovgrundlaget i Tandplejebekendtgørelsen 

Ansøg om tilskudstandpleje

Tilskuddet ydes til behandling hos praktiserende tandlæger, hvor den årlige egenbetaling maximalt kan udgøre kr. 1.975 (sats 2019, beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. januar).​

Hent ansøgningssk​ema og vejledning til ansøgning (pdf, åbner i ny fane)

Hent informationsbrev til patienter (pdf, åbner i ny fane)

Når egenandelen er afholdt skal regninger efterfølgende fremsendes elektronisk fra tandlægen via GLN/EAN: 5798 00102 1302.​

Ansøgningen behandles, når det nødvendige materiale er modtaget:​

  1. Udfyldt ansøgningsskema med ansøgers underskrift
  2. Behandlingsoverslag som indikerer væsentlige tandproblemer
  3. Tandlægefaglig begrundelse af overslaget med beskrivelse af, hvilken sammenhæng tandlægen ser mellem tandproblemerne og patientens cancerbehandling eller Sjøgrens Syndrom
  4. Tandlægejournal fra før og efter cancerbehandlingen eller diagnosen Sjøgren Syndrom blev stillet
  5. Daterede røntgenbilleder fra før og efter cancerbehandlingen eller diagnosen Sjøgren Syndrom blev stillet.

Oplys hvis noget af ovenstående er umuligt at fremsende. F.eks. kan det være patienten ikke har været ved tandlæge i årevis op til cancerbehandlingen, og der derfor ikke findes tandlægejournal eller røntgenbilleder fra før. ​ ​

Ansøgningen, dokumentation, behandlingsforslag etc. sendes til:
Rigshospitalet, Tilskudsordningerne
Afsnit 5811
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Visitationen foregår på baggrund af det fremsendte materiale.​

Læs mere om sjældne tandsygdomme hos Odontologisk Videncenter 

Send en mail

E-mail: tilskud.rigshospitalet@regionh.dk
Skriv til os med Sikker Digital Post som borger (​Log ind med NEMID)

Skriv til os med Sikker Digital Post som virksomhed (​Log ind med NEMID)​​​

Personfølsomme henvendelser
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge sikker digital post. Log ind med NemID og skriv sikkert og krypteret til os. 
Læs m​​ere om sikker digital post på borger.dk


​Klage

Vil du klage over det tandarbejde din praktiserende har udført på baggrund af bevilling til tandarbejde, eller hvis din tandlæge har lavet tandarbejde på dig som du selv har betalt og ikke har oplyst dig om ansøgningsmulighederne, er det ikke noget Tilskudsordningerne behandler. 

Du ska​l henvende dig til klageinstansen ved Region Hovedstaden​​​

Redaktør