Reumatologisk forskning - Blegdamsvej

Afdelingens forskning retter sig mod vores højtspecialiserede funktioner i form af klinisk forskning i samarbejde med relevante speciallaboratorier, herunder eget immunologisk forskningslaboratorium. ​​​

Forskningstemaer er kohorteundersøgelser, ætiologiske og immunpatogenetiske undersøgelser af autoimmune bindevævssygdomme og konsekvenser af kronisk inflammation. 

Forskningslaboratoriet råder over faciliteter som strækker sig fra basale laboratorieteknikker til avancerede micro-array og multiplexanalyser. Laboratoriet ledes af overlæge med immunologisk specialuddannelse. Laboratoriet fungerer desuden som kernefacilitet i forhold blodprøvelogistik i forbindelse med klinisk forskning og kliniske afprøvninger. Afdelingen har tilknyttet projektsygeplejerske samt en fondslønnet seniorforsker.Redaktør