Oplysninger om dit helbred: DANBIO - Glostrup

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme huser den landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase DANBIO.

​DANBIO - Dansk Reumatologisk Database - er en elektronisk database, hvor både patienter og læger bidrager med data. 

Formålet med DANBIO er at følge patienter i hele landet med kronisk leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt (Mb Bechterew) og bindevævssygdommen lupus (SLE) med hensyn til deres funktionsevne, sygdomsaktivitet og behandling. DANBIO giver både patient og læge overblik over den enkelte patients sygdomsforløb. 

Dataen fra DANBIO bliver brugt i arbejdet med at gøre kvaliteten af behandlingen endnu bedre på landets afdelinger. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af en årsrapport. 

Endelig danner DANBIO udgangspunkt for en række forskningsaktiviteter, som har vakt interesse både i ind- og udland. DANBIO ledes af overlæge, lektor, dr.med. et ph.d. Merete Lund Hetland.

Læs mere på DANBIOs egen hjemmeside.​

Redaktør