Tidlig undersøgelse af leddegigt

​​Undersøgelser har vist, at tidlig, effektiv behandling af leddegigt markant forbedrer fremtidsudsigterne​ for patienter med denne sygdom. Tidlig diagnose af leddegigt er derfor vigtig med henblik på tilstrækkelig og målrettet behandling.​​

I afdelingens "Tidlig artrit klinik" ses patienter efter kort ventetid, hvis de har ledsymptomer, der tyder på mulig kronisk leddegigt, for at sikre hurtig diagnose af patienter med sygdommen. 

Hvis der er mistanke om, at patienten har leddegigt, sker der følgende: ​​

  • Vi registrerer symptomernes karakter – herunder deres udbredelse, forløb og varighed. 
  • En læge undersøger leddene, du får taget blodprøver og foretaget billeddiagnostik – dvs. efter individuel vurdering røntgenundersøgelse, ultralyd-scanning og evt. MR-scanning.
  • På baggrund af ovenstående bedømmer lægen diagnosen. ​

Hvis der ikke er tale om leddegigt, vil problemet blive behandlet afhængig af diagnosen. 

Hvis det drejer sig om begyndende leddegigt, vil man starte behandling med gigtbetændelses-dæmpende medicin. Behandlingsvalget sker ud fra en vurdering af den enkelte patient, men ofte vil førstevalget være lægemidlet methotrexat i starten, suppleret med binyrebarkhormon, som fortrinsvis gives som direkte indsprøjtninger i de angrebne led. 

I den efterfølgende periode vil yderligere behandlingsbehov løbende blive vurderet. Nogle patienter vil have behov for supplerende gigtbetændelses-dæmpende behandling, herunder med de såkaldt biologiske lægemidler. Behandlingsresultaterne med disse er særdeles gode og følges løbende i den landsdækkende kvalitets- og forskningsdatabase DANBIO. 

Læs mere om leddegigt og andre g​igtsygdomme på Gigtforeningens hjemmeside.​

Redaktør