Patient hos os

​På denne side, kan du finde de vigtigste oplysninger, du som patient kan få brug for.​

Find oplysninger om:

Dette skal du oplyse til personalet

De følgende informationer er nogle, du skal oplyse til personalet, så vi kan tage højde for eventuelle ting ved din undersøgelse og behandling. 

Tidligere indlæggelse i udlandet 

Hvis du har været indlagt i udlandet inden for den sidste måned, skal du ringe til sygeplejersken og oplyse om dette, inden du møder i ambulatoriet. Du kan ringe på telefon: 38 63 31 19. ​

Allergier og andre sygdomme

Det er en fordel, hvis du overvejer og skriver en liste over følgende ting:

 • ​Er der noget, du er overfølsom overfor? (herunder særligt medicin)
 • Hvilke symptomer får du ved kontakt med dette?
 • Har du fået konstateret andre sygdomme?
 • Modtager du behandling for andre sygdomme?
 • Hvis du tidligere har været indlagt på hospital: Hvor, hvornår og hvad var du indlagt for?

Listen hjælper os med at være opmærksomme på eventuelle allergier og andre sygdomme, vi skal tage hensyn til under din undersøgelse og behandling.

Medic​in

Når du er patient hos os, skal du lave en liste over al den medicin, du får for øjeblikket. For hver enkelt type medicin skal du oplyse: ​

 • ​Om det er tabletter, injektionsmedicin eller creme/salve.
 • Navnet på præparatet eller indholdsstoffet.
 • Styrken (mængden af præparatet per dosering).
 • Antal doseringer dagligt, ugentligt eller månedligt.

Formular om udveksling af helbredsoplysninger

Når du får et indkaldelsesbrev fra ambulatoriet, indeholder det en formular, hvor du skal tage stilling til, hvem eller hvilke offentlige instanser Rigshospitalet må udveksle dine helbredsoplysninger med. Du skal udfylde og underskrive formularen og medbringe den ved dit første besøg. ​

​Din journal

Du har ret til at se, hvad der står i din journal, og du kan bede afdelingen om at få en kopi. Afdelingens læger kan gennemgå den med dig, hvis du ønsker det. Som borger i Region Hovedstaden kan du desuden få adgang til at se din e-journal ved at logge dig på www.sundhed.dk ​med din digitale signatur eller NemID. 

Henvisning

Du skal have en henvisning fra din egen praktiserende læge eller speciallæge, for at du kan blive undersøgt og behandlet hos Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet.

Ved akut opstået rygsygdom uden for din egen læges læges åbningstid kan du ringe til akuttelefonen 1813 for at få hjælp. Du skal altid ringe 1813, før du tager på en akutmodtagelse eller akutklinik. 

Brugerinddragelse og brugerråd

Vi vil gerne inddrage patienter og pårørendes oplevelser, synspunkter, behov og forventninger, når vi tilrettelægger behandling og pleje. Derfor arbejder vi på hospitalet med InterProfessionel Læring og Samarbejde (IPLS). 

IPLS-tilgangen går ud på, at medarbejderne, udover deres egen faglighed, har en viden om, hvad andre faggrupper kan, og som de derefter bruger i samarbejdet omkring pleje og behandling af patienten. Dette sker på en måde, hvor patientens ’stemme’ altid bliver hørt, og hvor patienter og pårørende inddrages systematisk. 

På Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme udmøntes dette ved:

 1. Brugerråd, der rådgiver afdelingen i relation til tilrettelæggelsen af patientforløbene på afdelingen.​
 2. Tæt samarbejde med patientforeningerne.

Formålet med brugerinddragelsen er, at du som patient kan være med til at påvirke, hvordan vi tilrettelægger og planlægger vores patientforløb. 

​​​Vente​tider

Her kan du læse om de aktuelle ventetider på hospitalet. 

Ventetiden regnes fra den dag, vi modtager en henvisning fra din egen læge, speciallæge eller andet hospital, til den dag undersøgelsen er planlagt.

Vores afdelings ventetider på operationer kan man se på www.mitsygehusvalg.dk. Disse ventetider er udregnet fra forundersøgelsesdagen.

Ambulante patienter bliver indkaldt til undersøgelse via et brev, som normalt bliver afsendt senest 8 dage efter, at vi har modtaget henvisningen. 

Brevet oplyser desuden om dine muligheder for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har desuden udgivet en pjece, der fortæller om reglerne ved frit og udvidet frit sygehusvalg – se pjecen på www.mitsygehusvalg.dk

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg, kan du kontakte en af hospitalets patientvejledere i telefontiden
Mandag – torsdag:  kl. 10-13 og fredag: kl. 10 - 12.

Rigshospitalet - Blegdamsvej​, Nanette Sylvest Hendil, tlf.: 38 66 66 44.
Rigshospitalet - Glostrup​, Birgitta Winkler, tlf.: 38 66 66 37.
Redaktør