Uddannelse af lægesekretærer

På Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme er der mulighed for at være i praktikophold som lægesekretær.

Lægesekretæruddannelsen administreres af fem uddannelsesledere, som har det overordnede ansvar for lægesekretærelevernes samlede uddannelsesforløb. I praktikafdelingerne er det den uddannelsesansvarlige, der varetager og planlægger uddannelsesforløbet for den enkelte elev.

Lægesekretærelever er ansat i HR & Uddannelse, Lægesekretæruddannelsen, Region Hovedstaden under hele uddannelsen.  

Lægesekretæruddannelsen er en merkantil uddannelse, også kaldet ”Kontoruddannelse med specialet: Lægesekretær”. Lægesekretæruddannelsen gennemføres i henhold til Undervisningsministeriets lov om erhvervsuddannelser. 

​Hovedforløbet varer i to år og er specialets praktikuddannelse. Det foregår på Region Hovedstadens hospitaler i forskellige afdelinger og bygger på vekseluddannelsesprincippet, som er en vekslen mellem praktikophold på hospital og fire skoleperioder på Handelsskolen København Nord samt en 2-ugers fagprøveperiode. 

Efter hvert skoleophold er der planlagt yderligere en uges påbygningsfag, således at den samlede teoretiske undervisning over to år svarer til 19 uger. Som elev på Region Hovedstadens Hospitaler kommer du på tre forskellige praktikafdelinger på tre forskellige hospitaler á otte måneder.  

Uddannelsen afsluttes med et fagprøveprojekt. Fagprøven skal afspejle teori og praktik fra hele uddannelsesforløbet samt slutmålet for uddannelsen. Der eksamineres mundtligt i fagprøveprojektet.

Redaktør