​​​​​​​​​

Non-melanom hudkræft

Her finder du information om kirurgisk behandling af non-melanom hudkræft, samt information om, hvordan udredning, behandling og kontrol af sygdommen foregår på Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet.
Non-melanom hudkræft er en fælles betegnelse for de hudkræftformer, der ikke er modermærkekræft. De hyppigste er basalcelle carcinom og planocellulært/spinocellulært carcinom.

Udredning

Patienter henvist til behandling for ovenstående har oftest fået foretaget en vævsprøve (biopsi) hos henvisende læge, således at diagnosen foreligger på henvisningstidspunktet. Er dette ikke tilfældet, vil der oftest blive foretaget en biopsi ved den første ambulante konsultation.

Ved første ambulante besøg vil sygdommen blive vurderet og hvis der ikke foreligger en vævsprøve vil en sådan oftest blive taget. Herefter vil der blive taget stilling til den videre behandling, der kan være dermatologisk (hos hudlæge/dermatologisk afdeling), onkologisk (oftest strålebehandling) eller kirurgisk. Skønnes den mest relevante behandling ikke at være kirurgiske, vil patienten blive viderehenvist til relevant behandlingstilbud på relevant afdeling. Skønnes det hensigtsmæssigt med kirurgisk behandling vil denne blive planlagt.

Behandling

Den plastikkirurgiske behandling af disse former for hudkræft er kirurgi. Oftest vil det syge område blive fjernet i ½ til 1 cm afstand og det resulterende sår vil så blive behandlet, enten ved at sy såret sammen eller ved at foretage en rekonstruktion enten med væv lokalt eller med et hudtransplantat. Mange af disse indgreb kan foregå ambulant og i lokalbedøvelse, mens andre kræver indlæggelse til operation i fuld bedøvelse. Dette vurderes og aftales ved det første ambulante besøg.

Efterbehandling

De fleste patienter vil efter endt behandling kunne overgå til fortsat kontrol via henvisende læge, som oftest egen læge og/eller hudlæge. Patienter med non-melanom hudkræft lokaliseret til specielle områder på krop og ansigt vil blive tilbudt ambulant kontrolforløb efter endt behandling.

 

 

Redaktør