Brandsårsscanner er effektivt redskab i behandlingen

Brandsårsscanner kan skelne mellem operationskrævende og ikke-operationskrævende brandsår og sikrer derved bedre og hurtigere behandlingsforløb for årligt flere hundrede patienter på Rigshospitalet​

Brandsår inddeles i henholdsvis første, anden og tredje grads forbrændinger. De overfladiske 1.-grads skader kræver aldrig operation, mens 3.-grads skader altid kræver operation. Når det drejer sig om 2.-grads forbrændinger bliver det mere vanskeligt. For overfladiske 2.-gradsskader kræver ikke operation, men det gør dybe 2.-grads skader. Problemet er, at det selv for erfarne læger med speciale i behandling af brandsår er vanskeligt at skelne mellem dybe og overfladiske 2.-grads skader.

Tidlig diagnostik er afgørende

 For at komme problemet til livs, har Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling siden maj 2014 rutinemæssigt inddraget brandsårsscanneren, Laser Doppler Imaging, i vurderingen af alle patienter med brandsår i kategorien 2. grads skader. Indtil nu er 180 patienter scannet. - Resultaterne er gode. I flere tilfælde har scanneren ændret vores vurdering af brandsår. Det betyder, at vi har kunnet undgå at operere patienter, der viste sig at ville kunne hele spontant, og omvendt hurtigt har kunnet operere et brandsår, hvor vi ellers ville have ventet forgæves på heling. Det fortæller overlæge Søren Partoft fra Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling og fortsætter: - Det betyder konkret, at vi har reduceret antallet af operationer og samtidig reduceret indlæggelsestiden. Det er godt for patienterne, og godt for sundhedsvæsenet. - Jo tidligere i forløbet, vi véd, om vi skal operere et brandsår eller ej, jo hurtigere kan vi starte rehabiliteringen, og patienten kan komme hjem og tilbage i vante omgivelser. Og det kan scanneren hjælpe os med, lyder det fra Søren Partoft, der har over 20 års erfaring med behandling af brandsår.

​​​Søren Partoft.jpg

Ingen gener for patienten

Scanneren er nem at benytte og er uden gene for patienten. Og selvom scanneren i øjeblikket kun bruges af læger, er det tanken, at også sygeplejersker i fremtiden skal kunne anvende den. Med sin fleksible arm kan scanneren hurtigt vurdere store hudområder, fordi scanning er mulig fra flere vinkler, uden at der er fysisk kontakt med brandsårene. Efter scanningen sendes billederne fra scanneren til en computer og kobles med patientens indtastede data i den medfølgende software. For hver scanning følger et videoimage, et digitalt foto samt et farvekodet billede. Fotos og videoimage bruges til at afgrænse brandskaden mellem den forbrændte hud og den normale hud, da normal hud og 3. gradsforbrænding begge vises som blå farve på det farvekodede billede. - Vi opnår den største nøjagtighed, hvis et sår scannes efter 48-72 timer, fortæller overlæge Søren Partoft. Scannes såret inden for 24 timer, opstår der unøjagtighed på grund af den akutte vævspåvirkning, og scanning efter femte døgn vil være påvirket af helingsprocessen, som ligeledes kan gøre scanningen upræcis.

Publicering af erfaringer

 Internationale studier har vist, at brandsårsscanneren har en sensitivitet på 95-100 % i vurderingen af brandsårsdybde. Om tallene er lige så høje på Rigshospitalets brandsårsafdeling er endnu uvist, men indsamling af data, der kan give klarhed over scannerens succesrate, er i fuld gang. - Efter etableringen af den nye behandlingsstrategi i maj 2014 håber vi på i fremtiden at kunne publicere Rigshospitalets erfaringer med LDI-brandsårsscanneren, lyder det fra Søren Partoft, som tilføjer: - Dog står det allerede nu klart, at scanneren er blevet et nyttigt redskab i den daglige behandling af patienter med brandsår på Rigshospitalet.

Redaktør