Hvem er vi?

​Læbe-Ganespalte Centret er en selvstændig enhed i Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling og varetager behandlingsforløbet for de børn, unge og voksne, som er født med læbe-ganespalte.
Læbe-Ganespalte Centret ligger i Hellerup og har landsdelsfunktion. Det betyder, at alle børn der er født med læbe-ganespalte øst for Storebælt er i behandlingsforløb hos os. Landets andet behandlingssted ligger i Aarhus og dækker Vestdanmark.

Behandlingstilbuddet i Danmark er livsvarigt og gratis. Det vil sige, at hvis du er født med læbe-ganespalte, kan du altid kontakte os, hvis du oplever, at spalten giver problemer, som du mener, at vi kan være med til af afhjælpe.

Læbe-Ganespalte Centret i Hellerup består af et tværfagligt team, der varetager behandlingen af børn og voksne født med læbe-ganespalte. Vores mål er i videst muligt omfang at afhjælpe de følger, spalterne giver. 

Behandlingsforløb 

En centraliseret behandling af læbe-ganespalte giver en række fordele for patienterne, da hele behandlerteamet opnår en rutine og erfaring, som kommer patienterne til gode. Behandlingen af børn med læbe-ganespalte er ofte både kompliceret og langvarig, og derfor fastlægges de overordnede retningslinjer for behandlingen altid i et samarbejde mellem de forskellige fagpersoner samt patienterne og deres familier. Det sker i det, vi kalder tværfaglige konferencer, hvor alle fagpersoner mødes sammen familien. 

Selvom behandlingsforløbet er samlet i Læbe-Ganespalte Centret i Hellerup, vil en del af behandlingerne foregår på Rigshospitalet på Blegdamsvej. Her foregår operationerne af de forskellige spalter på Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, mens eventuelle kæbeoperationer for de større børn og voksne bliver varetaget i Afdeling for Kæbekirurgi, som også ligger på Rigshospitalet. Resten og langt størstedelen af forløbet er hos os i Hellerup, hvor vi har en specialtandklinik med specialtandlæger, specialsygeplejersker, audiologopæder og psykolog som behandler, undersøger og vejleder.Redaktør