Forskning

​Vi forsøger hele tiden at få ny og bedre viden om behandling og støtte af børn med læbe-ganespalter, som vi kan bruge aktivt i centret. En af måderne er gennem vores forskningsarbejde. På denne side kan du læse mere om vores forskningsprojekter og deres formål.

TOPS - Timing Of Primary Surgery

Formålet med dette projekt er at undersøge ganeoperationens indflydelse på tale og kæbevækst hos børn født med isoleret ganespalte.

Den primære ganeoperation har afgørende betydning for barnet. Det gælder om at finde den operationstiming og de operationsformer, der giver mindst væksthæmning og bedst tale. I TOPS-projektet undersøges forskellen mellem operation ved hhv. 6 og 12 måneder.

Projektet sker i samarbejde med centre i Norge, Sverige, England, Irland og Brasilien og koordineres af en projektgruppe.

På nuværende tidspunkt indgår 558 børn i projektet, heraf 44 danske børn. Børnene bliver fulgt i projektet ind til de fylder 5 år, og vi forventer, at vi har resultater fra undersøgelsen i løbet af 2021.

Scandcleft

Der hersker stor usikkerhed om valg af kirurgisk protokol for børn født med enkeltsidig læbe-ganespalte.
I Scandcleft-projektet, et randomiseret klinisk lodtrækningsforsøg, deltager 448 børn fra 10 nationale og regionale læbe-ganespalte centre i Skandinavien og England.
Børnene i Scandcleft-projektet er blevet opereret efter forskellige metoder og følges med fastlagte registreringer, indtil de er 21 år.

Taleudvikling, tandstilling, sammenhængen mellem tandudvikling og udvikling af kraniet, udseende af læbe og næse er nogle af de ting, der evalueres, ligesom patienttilfredshed, og "burden of care" (antal operationer, hvor meget taleundervisning har barnet modtaget, længde af den tandlægefaglige behandling mv.)

Forskning i sprogindsatser hos børn

Ganespalten påvirker hvilke ord og lyde, børnene kan sige, og det kan give større sprog- og talevanskeligheder, når de bliver ældre (selv efter operation). 

I Forskningsprojektet undersøgte man om en tidlig sprogindsats med involvering af forældre har effekt på børn med læbe-ganespaltes sprog. Studiet var det første og det største af sin art i verden. 

Forskningsprojektet vidste, at børnene har gavn af sprogstøttestrategierne og det er muligt, at udvikle børnenes ordforråd og give dem flere konsonantlyde, men meget tyder på, at det skal holdes ved lige ved en løbende indsats fra forældrenes side. 

Studiet viste også, at virkningen aftog og et halvt år efter havde kontrolgruppen af børn, der ikke havde trænet med sprogstøttestrategier, stort set indhentet den udvikling, der sås hos børnene i indsatsgruppen på kort sigt. 

Det er audiologopæd Line Dahl Jørgensen der står i sit ph.d.-studie undersøgte og afprøvede, om sprogstøttestrategier kan være en hjælp til bedre sprog- og taleudvikling hos små børn med ganespalte. 
Redaktør