Stamcelleberigelse af fedt til at forbedre fedttransplantets overlevelse

​Vores forskningsgruppe har arbejdet med fedtderiverede stamceller og deres evne til at forbedre fedttransplantaters overlevelse igennem de sidste 10 år.Senest har vi gennemført et klinisk studie i at bruge stamcelleberiget fedt til brystet, og vi er engageret i samarbejder med flere andre afdelinger omkring dette emne. 

Formål
Transplantation af fedt fra en kropsdel til en anden er en særlig teknik, hvor læger bruger patienters eget fedt til at give mere fylde ved indsprøjtning af fedt på områder med hulning og behov for mere volumen og vævsforstørrelse. Det gælder blandt andet ved kosmetiske indgreb som rekonstruktion af brystet efter endt kræftbehandling. Til trods for teknikkens store potentiale er fedtcellernes og det anbragte vævs overlevelse ofte ikke god. I dag dør mellem 20 og 80 pct. af fedtcellerne efter transplantation, og det er til stor gene for patienterne, som må igennem yderligere behandlinger. Og i nogle tilfælde er det svært at hente tilstrækkelige mængder fedt ved fedtsugning.

Metode
Ved den nye behandling får patienten foretaget en ambulant fedtsugning, hvor fedtvævet bruges til at isolere stamceller, som opdyrkes i Stamcellelaboratoriet hos Blodbanken. Når der er opdyrket nok stamceller, kan disse blandes med fedtvæv, som kan sprøjtes ind i det ønskede område (f.eks. brystet). I de kliniske forsøg modtager forsøgspersonerne enten fedttrans-plantater med eller uden stamceller. Effekten af at tilføre stamceller måles med MR skanninger, der bruges til at beregne, hvor stor en del af transplantatet der overlever. 

Perspektiv
Man har længe været på jagt efter en sikker og stabil biologisk filler til transplantation i forbindelse med rekonstruktiv kirurgi, som ikke påfører patienten de risici, som kunstige implantater og transplantater af væv påfører. Forskningsprojektet startede i 2010 og er et samarbejde mellem flere forskningsenheder og afdelinger på Rigshospitalet: Stamcellesektionen i Klinisk Immunologisk Afdeling, Afdeling for Røntgen og Skanning, Patologisk Afdeling, Klinisk Genetisk Afdeling, Stamcellelaboratoriet i Afdeling for Hjertesygdomme og Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. 
Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Redaktør