Måling af fedttransplantaters overlevelse med MR-skanning

​Lipovol er et nyt valideret softwareprogram til at måle overlevelsen af fedttransplantater i brystet med MR-skanninger.


Måling af fedttransplantaters overlevelse med MR-skanning.
Lipovol er et nyt valideret softwareprogram til at måle overlevelsen af fedttransplantater i brystet med MR-skanninger. Programmet er udviklet med henblik på at få en bedre forståelse af fedtresorptionen efter fedttransplantation til brystet. 

Formål
Transplantation med eget fedt er blevet et mere og mere udbredt redskab i rekonstruktiv plastikkirurgi. En af de største udfordringer ved at bruge eget fedt er at noget af transplantatet bliver resorberet over tid. Der findes intet præcist estimat for resorptionen, da tidligere volumen-bestemmelsesteknikker er behæftet med stor usikkerhed. Med udvikling af et nyt automatiseret softwareprogram, Lipovol, er vi nu i stand til at beregne, hvor stor en andel af fedttransplantatet der bliver resorberet med langt større præcision.

Metode 
For at kunne måle en fedtresorptionsrate kræves to MR-skanninger; en før operationen og en minimum nogle måneder efter operation. Softwaren fungerer ved at sammenligne de to MR-skanninger, som er alignet med patientens knoglestrukturer som fikspunkter. Dette sikrer, at det er den samme vævsblok som sammenlignes på de to målinger. Herfra kan fedtresorptionen beregnes ved forholdet mellem volumenændringen og transplantatets oprindelige volumen.

Perspektiv og projektperiode
I et 3-års-opfølgningsstudie ledet af Mathias Ørholt undersøges fedtresorptionsraten ved patienter, som har undergået brystforstørrende operation med eget fedt. Projektet forventes at forløbe indtil 2021.
I et studie med langtidsopfølgning er der risiko for, at de inkluderede patienter vil ændre sig i vægt, hvilket også vil påvirke brystvoluminet. Derfor undersøges i et projekt, ledet af Mathilde Hemmingsen,  korrelationen mellem vægtændringer og brystvolumen hos raske kvinder for at muliggøre en justering for evt. vægtændringer. 

Samarbejdspartnere
Lipovol er udviklet i samarbejde med Felix Müller fra radiologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.
Redaktør