​​​​​​​​​​​

Undersøgelse og behandling

​Ortopædkirurgisk Klinik er inddelt i forskellige sektioner, der hver især arbejder med et afgrænset fagspeciale. Her finder du en oversigt over, hvilke sygdomme der behandles på de forskellige sektioner. Ønsker du mere information om specifikke sygdomme eller behandlingsformer, kan du klikke på overskrifterne i oversigten.  ​


Hænder og håndled

Håndsektionen varetager både akutte og planlagte operationer på hænder og håndled.

Kunstige led

​Behovet for kunstige led skyldes oftest en gigtsygdom, der ødelægger ledbrusken og giver anledning til smerter. Næsten alle led kan erstattes af kunstige led, men i langt de fleste tilfælde drejer det sig om hofter, knæ eller skulder og albue.

Patientpjecer

​​Ryg, nakke og lænd

Ortopædkirurgisk Klinik udfører operationer i hele hvirvelsøjlen dvs. i nakke, rygsøjle og lænd. 

Tumorer​

​Tumorsektionen varetager den kirurgiske behandling af tumorer (svulster) i bevægeapparatet, dvs. muskler, bindevæv og knogler. Både godartede og ondartede svulster.​