Sygeplejefaglig forskning og udvikling

​Ortopædkirurgisk Klinik varetager kirurgisk behandling og sygepleje på et højt specialiseret niveau med lands–/landsdelsfunktion, og det er derfor en højt prioriteret og naturlig del af vores funktion, at klinikkens medarbejdere tilbydes uddannelse og udvikling i et godt læringsmiljø, så de er i stand til at løse opgaverne med en tilsvarende kvalitet.​

​​​​​

Klinikken sikrer dette ved et struktureret kompetenceudviklingsprogram, hvor den enkelte medarbejder skal dokumentere sine faglige kvalifikationer og uddannelses– og udviklingsplan i en personlig portefølje i hele ansættelsesforløbet.

Sygeplejefaglige udviklingsområder i øvrigt:​

  • ​​Patientforløb for patienter med kræft i knoglerne.                                                             ​Oplever patienten et tilfredsstillende forløb?
    Patienttilfredsheden undersøges.
  • ​​Patientforløb for den multitraumatiserede patient i semiintensivt regi. 
    Fokus på faglig kvalitet under den akutte fase i sengeafsnittet, med formalisering af arbejdsgange og kliniske plejeplaner.​​​​​
Redaktør