Studieunit

​I Ortopædkirurgisk Klinik uddanner vi sygeplejestuderende modul 1, 2, 4, 5, 11, 12 og 13, social- og sundhedsassistentelever i praktik 1 og ambulanceassistentelever i 5. hospitalspraktik.​

​​​​​​​​​​​Under hvert modul deltager du i en række samtaler  med underviser og vejleder. Foto: Tomas Bertelsen 2009.​

En studieunit er en enhed, hvor sygeplejestuderende og elever på alle niveauer samarbejder med vejledere om plejen af en gruppe patienter. ​

Som studerende  i afsnit 2164 deltager du i plejen af en gruppe patienter på sengestuerne 17-31 og i afsnit 3161 på  21-39. 

Formålet med studieunitten er at skabe et dynamisk læringsmiljø, hvor studerende og elever inspirerer og lærer af hinanden med patienten i centrum. ​

Vejledning

Vejlederteamet er i hvert afsnit og består af 4 sygeplejersker og 1 social og sundhedsassistent. Der er vejledere tilstede hver dag, så du kan føle dig tryg og velkommen.

Du kommer til at følge sygeplejersker, der brænder for at have med uddannelse at gøre.

Der er tilknyttet en klinisk underviser, der både vejleder dig og vejlederne. Den kliniske underviser står for den overordnede planlægning af dit forløb, undervisning og ugentlig refleksion. Desuden kommer hun og går med dig ved fastlagte studieaktiviteter og dataindsamling til interne prøveforløb.

Refleksion​

Refleksion er en vigtig del af at være i en studieunit og ​​lære nyt. Refleksion giver mulighed for at erfaringsudveksle og er limen, som holder unitten sammen. Derfor foregår refleksion og feedback både løbende og ved planlagte seancer, hvor studerende og elever på forskellige niveauer, vejledere og kliniske undervisere deltager.

Der vil være undervisning og skriftlige afleveringer, hvor vi hæfter teori på sygeplejefaglige problemstillinger og som kræver, at du forholder dig kritisk til den udførte sygepleje.​​​

Rammer for læring

Alle studerende/elever får en aktivitetsplan som giver overblik over, hvilke aktiviteter, samtaler o.lign. der er planlagt i uddannelsesforløbet. Derudover indeholder den forslag til fokusområder som kan hjælpe dig i tilrettelæggelsen af din læring. Du får også en oversigt over, hvilke læringsmuligheder der er i afsnittet for dit modul eller din praktikperiode. Læringsmulighederne kan ligge i afdelingen og afkrydses løbende, så du og dine vejledere kan se, hvor langt du er nået. 

Under hvert modul afholdes 4 studiesamtaler. I løbet af en praktikperiode afholdes forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale. Samtaler foregår mellem dig, en vejleder og din kliniske underviser fra studieunitten. Det forventes at du møder velforberedt og selv udarbejder et skriftligt referat af samtalen.​

Forløb i ambulatoriet 3004 og operationsafsnittet 3033

Alle studerende/elever følger et patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse. Studerende tilbydes  kortere observationsforløb i vores ambulatorium afsnit 3004 og operationsafsnit 3033. 

I perioden er der et særligt fokus i forhold til læringsudbytterne for modulet og der arbejdes med studiespørgsmål.​

Tværprofessionelt læringsmiljø

Modul 12 fysioterapeut- og sygeplejestuderende samarbejder i 4 dage i studieuniten. Forløbet er planlagt forår og efterår af kliniske underviser og kliniske undervisere i fysioterapi.

Formålet med at sætte fokus på tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut og sygeplejestuderende er at lære af og med og om hinanden med patienten i centrum.​​​

​​

Redaktør