Læge (præ- og postgraduat)

​Ortopædkirurgisk Klinik er involveret i både præ- og postgraduatuddannelse af læger.​

​​​

 

Prægraduatuddannelse af læger 

Klinikken modtager medicinske studenter til klinisk ophold i 7. semester.​

Postgraduatuddannelse af læger

Der er i øjeblikket 3 ortopædkirurgiske introduktionsstillinger og 6 kursusstillinger knyttet til klinikken. 

Alle reservelæger, der ansættes i en introduktionsstilling eller en uddannelsesstilling, får ved ansættelsens start tildelt en vejleder.

Introduktionsstillingerne er etårige og er en introduktion til det ortopædkirurgiske speciale inden evt. ansættelse i en egentlig ortopædkirurgisk undervisningsstilling.

Reservelægerne i uddannelsesstilling er på Ortopædkirurgisk Klinik i 9 måneder. Formålet med deres ansættelse i Ortopædkirurgisk Klinik er primært en oplæring inden for håndkirurgi og børneortopædi. Derfor er deres ophold struktureret således at de er 4½ måned i håndkirurgisk sektion og 4½ måned i børnesektionen, dog således at de deltager i den almindelige vagtfunktion i klinikken.

Klinikken varetager også ad hoc uddannelse i højtspecialiserede ortopædkirurgiske funktioner inden for de forskellige fagsektioner​​Redaktør