Studieunit - hverdag

Hverdagen i en studieunit kan variere lidt fra afsnit til afsnit.

​​​​​​​​​Den elektroniske tavle giver et overblik over patienterne i studieuniten. Studerende/elever har ligeledes en tavle til at skabe overblik over fokusområder mm.  ​

​Mødetid

I afsnit 3161-2 møder du kl. 7.30-15 eller 7 - 15 og i afsnit 2163-4 kl. 7-15 (her ”optjener” du som sygeplejestuderende to studiedage i løbet af et modul). 

Måltider

Patienterne får morgenmad mellem kl. 7-8 og frokost ca. kl. 12. Du spiser frokost sammen med resten af personalet. Der er køleskab i afdelingen hvor din madpakke kan være. Der er også mulighed for at købe mad i hospitalets kantine.​

Personalet samles til information, undervisning og/eller morgenmad kl. 9.15 i afsnit 2163-4 og ca. kl. 8.45 i afsnit 3161-2​

Patientpleje

Patientpleje og stuegang udføres om formiddagen og medicinadministration i forbindelse med samtlige måltider. Om eftermiddagen er der fokus på mobilisering og dokumentation af patientplejen.

Aftenvagter: Du får mulighed for at være med i aftenvagter i begrænset omfang, og sammen med en af dine vejledere.​

Tavler

I begge afsnit hænger der en tavle med navne på studerende og elever med plads til at skrive fokusområder, aftaler og ønsker. Tavlerne giver vejlederne og det øvrige personale indblik i dit forløb og mulighed for at inddrage dig. Det forventes, at du selv medvirker til løbende at holde tavlen opdateret.​

Vagtplan

Der er en vagtplan i afsnittet for alle studerende/elever med et overblik over aktiviteter, samtaler og fremmøde.​

Sygemelding

Sygemelding skal ske mellem kl. 7-7:15 til en af studieunittens vejledere. Raskmelding så snart at du ved, om du kommer dagen efter helst før kl. 12. Derudover skal du give den kliniske underviser besked per mail. ​​

Uniformer

Du får taget mål til uniformer den første dag, hvorefter uniformen sendes til dit  afsnit. Du skal skifte uniform hver dag. Der vil også være mulighed for at låne uniformer. ​

Fodtøj

Skal være godt at gå i. Det er en fordel at det kan vaskes.​

Mobiltelefoner

Studerende/elever skal følge klinikkens retningslinier. Det vil sige, at du ikke er på facebook i arbejdstiden. Som udgangspunkt er din mobiltelefon i tasken. Du har mulighed for at have den på lydløs, hvis du venter en vigtig besked. 

Kontakt

Afsnit 3161 har telefonnummer 35 45 3161. 
Afsnit 2164 har telefonnummer 3545 2163. ​

Gode råd til studerende/elever i studieunit​

  • Fremskaf og læs relevant specialelitteratur i forhold til de patienter du er med til at pleje. Se anbefalet litteraturliste.
  • Vær opsøgende, nysgerrig og grundig i gennem hele forløbet
  • Tag medansvar for at studieunittens hverdag fungerer
  • Bidrag med dine egne oplevelser i de diskussioner der opstår
  • ​Vær opmærksom på at opdatere tavlerne.

Redaktør