Studieunit - hverdag

Hverdagen i en studieunit kan variere lidt fra afsnit til afsnit.

​​​​​​​​​Den elektroniske tavle giver et overblik over patienterne i studieuniten. Studerende/elever har ligeledes en tavle til at skabe overblik over fokusområder mm.  ​

​Mødetid

I sengeafsnittene møder du kl. 7:00 - 15:00. Da mødetiden som udgangspunkt er længere end 7,5 time, optjener du studiedage i løbet af perioden.

Morgenkonferencer 

Vi holder ofte morgenkonference kl. 8.30 - 9.00, hvor du som studerende træner formidling af egne patienter, vurdering af behandling og pleje i samråd med dine vejledere og klinisk underviser.   

Måltider

Patienterne får morgenmad mellem kl. 7-8 og frokost ca. kl. 12. 
Personalet samles til information, undervisning og/eller morgenmad kl. 9.15 i afsnit 2163-4 og ca. kl. 8.45 i afsnit 3161-2​.
På afsnittene spiser vi i personalet så vidt muligt frokost sammen. Der er køleskab på afsnittet, hvor din madpakke kan være. Der er også mulighed for at købe mad i hospitalets kantine.​

Tavler

I begge afsnit hænger der en tavle med navne på studerende og elever med plads til at skrive fokusområder, aftaler og ønsker. Tavlerne giver vejlederne og det øvrige personale indblik i dit forløb og mulighed for at inddrage dig. Det forventes, at du selv medvirker til løbende at holde tavlen opdateret.​

Vagtplan

Der er en vagtplan i afsnittet for alle studerende og elever med et overblik over aktiviteter, samtaler og fremmøde.
 
Hvis der sker ændringer undervejs i dit forløb, fx hvis du bliver syg, skal du have fat i en vejleder, så I sammen skrive ændringerne i vagtplanen. 
 
​Aften- og weekendvagter: Du får mulighed for at være med i aftenvagter i begrænset omfang, og sammen med en af dine vejledere. Der vil også være mulighed for at få weekendvagter.​

Sygemelding

Sygemelding skal ske mellem kl. 7.00-7.15 til en af studieunittens vejledere.
Når du ved, at du er rask til næste dag, skal du ringe til dine vedjledere helst før kl. 12. Derudover skal du give den kliniske underviser besked per mail. ​​

Uniformer

Du skal hente din uniform i uniformsbutikken, hvor du også kan prøve de forskellige størrelser. Når din uniform skal til vask, skal du aflevere den i afleveringsstationen. Både uniformsbutik og afleveringsstation ligger i kælderen. Husk at skifte uniform hver dag.  ​

Fodtøj

Skal være godt at gå i. Det er en fordel, at det kan vaskes.​

Mobiltelefoner

Studerende og elever skal følge klinikkens retningslinier. Det vil sige, at du ikke er på Facebook i arbejdstiden. Som udgangspunkt er det en god ide at have din mobil på lydløs, hvis du har den med rundt i klinikken.

Kontakt

Afsnit 3161 har telefonnummer 35 45 31 61. 
Afsnit 2164 har telefonnummer 3545 21 63. ​

Gode råd til studerende og elever

  • Find og læs relevant specialelitteratur i forhold til de patienter, du er med til at pleje
  • Vær opsøgende, nysgerrig og grundig i gennem hele forløbet
  • Tag medansvar for at studieunittens hverdag fungerer
  • Bidrag med dine egne oplevelser i de diskussioner der opstår
  • Snak og del erfaringer med dine medstuderende
  • Stil spørgsmål - alle spørgsmål er velkomne ​
Redaktør