Studieunit - hverdag

Hverdagen i en studieunit kan variere lidt fra afsnit til afsnit.

​​​​​​​​​Den elektroniske tavle giver et overblik over patienterne i studieuniten. Studerende/elever har ligeledes en tavle til at skabe overblik over fokusområder mm.  ​

​Mødetid

I sengeafsnittet møder du kl. 7:00 - 15:00. Da mødetiden som udgangspunkt er længere end 7,5 time, optjener du studiedage i løbet af perioden.

Morgenkonferencer 

Vi holder ofte morgenkonference kl. 8.30 - 9.00. Ved morgenkonferencerne træner du som studerende eller elev sammen med vejledere og klinisk underviser:

  • Formidling af egne patienter via ISBAR-systematikken
  • Klinisk vurdering af behandling og sygepleje
  • Klinisk beslutningstagen
  • Klinisk lederskab

Måltider

Patienterne får morgenmad mellem kl. 7-8 og frokost ca. kl. 12. 
Personalet samles til information og undervisning i 15 faglige minutter kl. 9.15.
På afsnittet spiser vi så vidt muligt frokost sammen i personalestuen. Der er køleskab på afsnittet, hvor din madpakke kan være. Der er også mulighed for at købe mad i hospitalets kantine.​

Tavler

I afsnittet hænger der en tavle med navne på studerende og elever med plads til at skrive fokusområder, aftaler og ønsker. Tavlen giver vejlederne og det øvrige personale indblik i dit forløb og mulighed for at inddrage dig. Det forventes, at du selv medvirker til løbende at holde tavlen opdateret.​

Vagtplan

Der er en vagtplan i afsnittet for alle studerende og elever med et overblik over aktiviteter, samtaler og fremmøde.
 
Hvis der sker ændringer undervejs i dit forløb, fx hvis du bliver syg, skal du have fat i en vejleder, så I sammen skrive ændringerne i vagtplanen. 
 
​Aften- og weekendvagter: Du får mulighed for at være med i aftenvagter i begrænset omfang, og sammen med en af dine vejledere. Der vil også være mulighed for at få weekendvagter.​

Sygemelding

Sygemelding skal ske inden du møder på vagt på telefon 23 74 90 82.
Når du ved, at du er rask til næste dag, skal du ringe på samme nummer.
Derudover skal du give den kliniske underviser besked per mail eller telefon 35 45 81 64. ​​
Vær opmærksom på at du ikke kan skrive sms!

Identikationskort

Når du møder første dag skal du have lavet et identifikationskort. Identikationskortet skal bæres synligt på din uniform sammen med dit batch, hvor der står, at du er under uddannelse.

Din kliniske underviser fortæller dig, hvor og hvordan du henter identifikationskort og batch.

Uniformer

Du skal hente din uniform i uniformsbutikken, hvor du også kan prøve de forskellige størrelser. Når din uniform skal til vask, skal du aflevere den i afleveringsstationen. Både uniformsbutik og afleveringsstation ligger i kælderen. 

Husk at skifte uniform hver dag.  ​

Din uniform skal leve op til uniformsetikken, som også indebærer, at du ikke må bære ringe, ure, armbånd, lange halskæder eller have neglelak på, og dit hår skal være opsat. 

Fodtøj

Skal være godt at gå i. Det er en fordel, at det kan vaskes.​

Mobiltelefoner

Studerende og elever skal følge klinikkens retningslinier. Det vil sige, at du ikke er på Facebook i arbejdstiden. Som udgangspunkt er det en god ide at have din mobil på lydløs, hvis du har den med rundt i klinikken.

Kontakt

Afsnit 3161 har telefonnummer 35 45 31 61. 

Gode råd til studerende og elever
  • Find og læs relevant specialelitteratur i forhold til de patienter, du er med til at pleje
  • Vær opsøgende, nysgerrig og grundig i gennem hele forløbet
  • Tag medansvar for at studieunittens hverdag fungerer
  • Bidrag med dine egne oplevelser i de diskussioner der opstår
  • Snak og del erfaringer med dine medstuderende
  • Stil spørgsmål - alle spørgsmål er velkomne ​
Redaktør