Sengeafsnit 3161/3162

​Medicinsk ortopædisk sygdom, ryglidelser og kvæstelser. 

​​​​​​​​​​​​​​​

Sengeafsnit 3161/3162 har plads til 30 indlagte patienter, der skal opereres og en patient til behandling for medicinsk ortopædisk sygdom. 

​Afsnittet modtager fortrinsvist patienter med ryglidelser og kvæstelser fra fx trafikuheld. 

Patienter indlægges i afsnit 3161/3164 til planlagt behandling, overflyttes fra andre sygehuse eller indlægges akut via Rigshospitalets TraumeCenter. 

Afsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske i samarbejde med en assisterende afdelingssygeplejerske. 

Patienternes behandling og pleje varetages af læger, sygeplejersker, social – og sundhedsassistenter, sygehjælper, fysio- og ergoterapeuter.​

Semi-senge

Afsnit 3161 har nogle pladser, som vi kalder semi-senge. Patienter på disse pladser har brug for lidt ekstra overvågning, men kan plejes og behandles i vores afsnit.

På semi-pladserne vil du opleve, at

  • Personalet kommer ofte og måler puls, blodtryk og ser på, hvor ofte du trækker vejret pr. minut
  • Der vil være apparatur, som personalet bruger til at aflæse din hjerterytme
  • Der kan være en del lyde fra de forskellige apparater
  • Hver dag kommer en anæstesilæge og ser på, hvordan du har det. Han drøfter sammen med kirurgen, sygeplejersken og dig, hvad der skal ske.
  • Der ligger både mænd og kvinder på samme stue adskilt af et gardin

Dine pårørende er meget velkomne. Er der mange, som gerne vil på besøg, er det vigtigt, at du aftaler det med sygeplejersken.​ Vi beder besøgende om at tage hensyn til ​indlagte medpatienter​.​​​​
Redaktør