Semiafsnit 3161

​Ortopædkirurgisk Klinik har et afsnit til de mest kritisk syge og komplekse patienter. Baggrunden er et ønske om at forbedre plejen og behandlingen af patienterne og derved mindske antallet af patienter, der overflyttes til intensiv.

 Afsnittet har eksisteret i flere år, men ved at tilknytte anæstesiologisk kompetence er det målet at reducere antallet af overflytninger til Intensivt Terapi Afsnit samt at optimere observationen af traume- og postoperative patienter. Der foretages dagligt fællesstuegang på alle patienter. I fællesstuegangen deltager ortopædkirurg, speciallæge i anæstesiologi og sygeplejerske. Tidligere kom anæstesiologen først når patienten var rigtig dårlig, med den daglige vurdering har en forebyggende effekt. ​

Afsnittet består af 6 sengepladser, og det er normeret til 3 sygeplejersker om dagen og 2 om aftenen og natten. Det er muligt at foretage kontinuerlig non-invasiv overvågning af alle patienter.

Ortopædkirurgen har ansvaret for opfølgning og plan vedrørende det kirurgiske indgreb/traumebehandlingen f.eks. billeddiagnostiske undersøgelser, grad af mobilisering og lignende, antibiotikabehandling relateret til det kirurgiske indgreb, information af og samtale med pårørende samt genoptræning og udskrivelse - herunder kommunikation og aftaler med kommune, hjemstedssygehus eller lignende.

Anæstesilægen har ansvaret for koordination af medicinsk behandling og optimering herunder ordination, justering og seponering af medicin, bestilling og opfølgning på tilsyn fra andre klinikker (dog ikke relateret til operativt indgreb eller genoptræning), smerte- og væskebehandling samt aftale og medvirke til eventuel overflytning til Intensivafsnittet.

Redaktør