Henvisninger til Ortopædkirurgisk Klinik

​​​

Ortopædisk onkologi

Alle henvisninger til ortopædisk onkologi skal opfylde følgende krav:

 • Henvisningen sendes elektronisk
 • Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
 • Eventuelle billeder overføres/sendes
 • Eventuelle beskrivelser sendes

Ad 2

Henvisningsskabelon til generering af oplæg findes her:

Skabelonen benyttes ved følgende henvisningsårsager:
 • Sakomer
 • metastaser
 • benigne bløddelstumorer
 • benigne knogletumorer

Rygkirurgi
Alle henvisninger til rygkirurgi skal opfylde følgende krav:

 • Henvisningen sendes elektronisk
 • Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
 • Eventuelle billeder overføres/sendes
 • Eventuelle beskrivelser sendes

Ad 2

Henvisningsskabelon til generering af oplæg findes her:

Skabelonen benyttes ved følgende henvisningsårsager: 
 • Tumorer/metastaser
 • frakturer
 • deformitet (eks. scoliose)
 • infektioner (eks. spondylit)
 • spondylolistese

Redaktør