Uddannelse af sygeplejestuderende

Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsen af sygeplejerskestuderende og social- og sundhedselever er struktureret i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik.
Klinikken uddanner sygeplejestuderende på modul 1,2,4,5,11, 12 og 13.

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik placeret på 3 matrikler. Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital. Uddannelsesopgaven varetages på Gentofte Hospital og Rigshospitalet.

På Rigshospitalet finder den kliniske undervisning sted i sengeafsnit 3073/74, ambulatorium 2071, operationsafsnit 2073 og dagkirurgisk afsnit/opvågning 3071.

På Gentofte Hospital er der klinisk undervisning i sengeafsnit 511 og ambulatorium 305.

Vejledning og klinisk undervisning

Uddannelsen af sygeplejerskestuderende sker i et tæt samarbejde mellem de kliniske undervisere, der er tilknyttet klinikken, de daglige kliniske vejledere, praktikvejledere og ledelsen på afsnitsniveau og klinikniveau.

Den enkelte studerendes forløb og placering i klinikken afgøres af mål og læringsudbytter for praktik- og klinikforløbet, samt vejlederkompetencer til stede i den pågældende periode.

Vi er meget bevidste om betydningen af den gode modtagelse af dig som studerende, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til vejledning og feedback, samt inddragelse i praksisfællesskabet.

Refleksion og evaluering for sygeplejerskestuderende

Refleksion er en vigtig del af uddannelsen og giver mulighed for at erfaringsudveksle. Derfor foregår refleksion og feedback både løbende og ved planlagte seancer, hvor studerende og elever på forskellige niveauer, vejledere og kliniske underviser deltager.

Der vil være undervisning og skriftlige afleveringer, hvor vi hæfter teori på sygeplejefaglige problemstillinger og som kræver, at du som studerende eller elev forholder dig kritisk til den udførte sygepleje.

> Læs mere om refleksion og evaluering for studerende og elever

Særligt tilrettelagte forløb for studerende og elever

Vi har fokus på, at du som studerende får indblik i patientens forløb, hvilket er læringsudbytte og læringsmål i de kliniske forløb. Det gør vi ved at planlægge særlige forløb, hvor man følger patientens vej gennem systemet, og hvor man arbejder med studiespørgsmål.

Se eksempler på forløb:

> Modul 4 for sygeplejestuderende

>​Modul 12 for sygeplejestuderende

Redaktør