Refleksion og evaluering for studerende og elever

Som en del af uddannelsesstrategien i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik gennemføres fælles refleksionsseancer for alle sygeplejestuderende og sosu elever.
Formålet med at holde refleksionsseancer med studerende og elever på forskellige fagligt og uddannelsesmæssigt niveau er tanken om peerlearning, altså at de kan lære af hinanden og bidrage med forskellige perspektiver.

Det er den kliniske underviser, som planlægger refleksionsseancerne og varetager disse i samarbejde med skiftende vejledere. Hensigten med at inddrage vejlederne i refleksionsseancerne, er at inspirere til måden at stille reflekterende spørgsmål på, hvilket kan bringes med ud og anvendes i klinikken. Alle studerende som er i klinikforløb på det givne tidspunkt deltager i refleksionsseancerne. Der planlægges 5-6 refleksionsseancer af hver en times varighed på et 10 ugers modul.

De studerende bruger 5 min. på at udarbejde et mindmap, før refleksionen ud fra en oplevelse i praksis går i gang. Illustrationen viser, hvordan en refleksionsseance kan forløbe.


​Evaluering af klinikforløbets særlige indsatser

Alle studerende og elever besvarer en elektronisk UDEVA-evaluering, hvor der blandt andet spørges ind til de studerendes og elevernes muligheder for at få indsigt i forskellige forløb, hvorvidt de har haft kontinuitet i vejledningen og mulighed for at reflektere i klinikforløbet. Opgørelserne fra disse evalueringer anvendes både på center og klinikplan til at vurdere og justere indsatserne fremadrettet.

Ud over UDEVA-evalueringen har de studerende og eleven også mulighed for at give en mundtlig evaluering til henholdsvis den sidste evalueringssamtale for de studerendes vedkommende og slutevaluering for elevernes vedkommende.  


Redaktør