Modul 4 forløb for sygeplejerskestuderende

Modul 4 har fokus på den grundlæggende kliniske sygepleje, og forløbet varer 10 uger.

Modul 4 er det første længerevarende klinikforløb i uddannelsen. Ind til da har de studerende kun været i to korte klinikforløb i henholdsvis modul 1 (1 uge) og modul 2 (2 uger). For at give de studerende tryghed og struktur i løbet af modul 4, får de en fast tilknytning til sengeafsnittet. Her vil de tilbringe 8 ud af 10 uger i forløbet.

Midt i den 10-ugers periode planlægger vi et forløb for de studerende, således at de har en uge på operationsafsnittet og en uge i ambulatoriet. Vi har to modul 4 studerende ad gangen, så de kan støtte sig til og sparre med hinanden i det kliniske forløb.


Modul 4 Uge 1-4 Uge 5 Uge 6 Uge 7-10
Studerende 1 Sengeafsnit Operation Ambulatorium Sengeafsnit
Studerende 2 Sengeafsnit Ambulatorium Operation SengeafsnitFor at skærpe de studerendes fokus under forløbet i henholdsvis ambulatoriet og på operationsafsnittet, er der udarbejdet studiespørgsmål som de studerende medbringer og arbejder med i forløbet. Disse spørgsmål kan guide de daglige vejledere i forløbet med den studerende. Studiespørgsmålene revideres efter behov i et samarbejde mellem den kliniske underviser og de daglige vejledere i afsnittet.


På operationsafsnittet og i ambulatoriet

I forløbet på operationsafsnittet er den studerende mest muligt på stuer, hvor der foregår øre-, næse- og halsoperationer og kæbekirurgi, da det er disse patientgrupper, de kender fra sengeafsnittet. På den måde får de studerende et indblik i disse patientgruppers forløb og en viden som de kan anvende, når de kommer tilbage til sengeafsnittet igen. På operationsafsnittet er der særligt fokus på sterilitet og lejring under operation.

I forløbet i ambulatoriet er der fokus på den kliniske vurdering i kort-tids-kontakten, og den studerende er så meget på akutstuen hvis muligt, da der her er læringsmuligheder svarende til de læringsudbytter der arbejdes med i modul 4.

Målet for studerende i modul 4 er at lære:

  • At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse
  • At anvende kliniske metoder til vurdering af patientens fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand
  • At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje
  • At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger
  • At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer

Redaktør