Modul 12 forløb for sygeplejerskestuderende

Modul 12-forløbet er et klinisk modul på 10 uger med fokus på kompleks sygepleje og særligt på ledelse og kvalitetsudvikling.

​​

 De studerende vi har i modul 12 har oftest været i Øre-næse-halskirurgisk klinik i modul 11 hvilket gør, at de har et indblik i og forståelse for specialet og den komplekse kliniske sygepleje som er fokus i modul 11.

Modul 11

Modul 12

Periode

10 uger

Uge 1

Uge 2-3

uge4

Uge 5-10

Studerende 1

Sengeafsnit

dagkirurgi

Opr.

afsnit

dagkirurgi

Studerende 2

dagkirurgi

Opr.

afsnit

Ambulatorium


Som det ses, har vi to modul 11 og 12 studerende ad gangen. I modul 11, som også er illustreret i denne figur, har vi ikke planlagt et forløb, idet der er et omfattende program omkring medicinadministration de skal igennem, hvilket nødvendiggør at de er på afsnit hvor der administreres medicin.

På modul 12 er der særligt fokus på patientsikkerhed ved overgange og tværprofessionelt samarbejde i ugerne på operationsafsnittet.

Ligesom i modul 4 er der udarbejdet studiespørgsmål som de studerende medbringer og arbejder med i forløbet. Disse spørgsmål kan ligeledes guide de daglige vejledere i forløbet med den studerende. Studiespørgsmålene revideres efter behov i et samarbejde mellem klinisk underviser og daglige vejledere i afsnittet.

Målet for studerende i modul 12 er at lære:

  • ​At lede sygepleje herunder prioritere, koordinere og delegere sygepleje inden for givne rammer, og medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af sektorer og institutioner
  • At samarbejde med patienter og pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg
  • At beherske gældende dokumentationspraksis, administrative procedurer samt forholde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje

Redaktør