Forløb for sygeplejerskestuderende på 6. semester

Klinikforløbet på 6. semester har fokus på den komplekse kliniske sygepleje og klinisk lederskab. Klinikperioden varer 20 uger.

​​

Sjette semester er det sidste klinikforløb, og en af de obligatoriske studieaktiviteter (OSA) er et 4 uger tværgående forløb med fokus på udvalgte patientforløb.

Vi har udvalgt og skitseret typiske patientforløb, og planlagt et forløb, hvor du følger patientforløbets delelementer. Du kommer altså rundt i de forskellige afsnit og klinikker, som denne patientgruppe møder i det samlede patientforløb fra indlæggelse til udskrivelse, og skal i dette forløbe indsamle empiri til ud fra en tværgående klinisk problemstilling. Du udarbejder et skriftlige oplæg ud fra denne empiri, som drøftes og kvalificeres med fagpersoner som kan bidrage med deres kliniske erfaring


Redaktør