Forløb for social og sundhedsassistentelever

Social og sundhedsassistentelever, der er i praktikforløb i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik er i praktikperiode 1, som er den første praktik i social og sundhedsassistentuddannelsen.

​​

Praktikperioden er på 4 måneder og eleven har en fast tilknytning til sengeafsnittet, da det er her social og sundhedsassistenterne i klinikken har deres funktion. For at få indblik i patientens samlede patientforløb, tilstræber vi, at eleven i løbet af de 4 måneder følger et forløb med en patient fra indlæggelse til udskrivelse.

Eleverne er derfor med fra starten, når patienten møder til indlæggelse i ambulatoriet og er til stede ved indlæggelsessamtalen i sengeafsnittet. Derefter er eleven med til klargøring til operation og er med under operationen og opvågningsfasen, hvis det er muligt. Desuden medvirker eleverne i den postoperative pleje i sengeafsnittet samt udskrivelsesplanlægningen.

Målet for elever i praktikken er at lære:

  • At dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonalet, og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb
  • At reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. sundhedsstyrelsens gældende vejledning.
Redaktør